Sebaldeburen kiest nieuw bestuur tijdens nieuwjaarsbijeenkomst

0
77

SEBALDEBUREN – Afgelopen vrijdag was het een drukte van belang op de nieuwjaarsborrel in dorpshuis ’t Spectrum te Sebaldeburen. Niet verwonderlijk, gezien het bijzondere programma op deze avond. Een nieuwjaarsborrel voor de inwoners van Sebaldeburen is sowieso al geen gewoonte. Er was dan ook een speciale aanleiding voor.

Nog maar een half jaar geleden dreigde het doek voor dorpsbelangenorganisatie Sebaldeburen.net te vallen, omdat het aantal overgebleven bestuursleden tot een duo was gereduceerd. Enkele betrokken inwoners wilden het niet zover laten komen. De handen werden ineen geslagen en er werd een plan de campagne bedacht om de betrokkenheid bij het dorp en dorpshuis te vergroten. Zo werden er laagdrempelige activiteiten georganiseerd (Burendag en Spooktocht), die uitermate succesvol verliepen. De maand oktober stond in het teken van de Dorpsenquête. Dit heeft tot gevolg gehad dat het aantal mensen dat actief met diverse vrijwilligerstaken bezig is, na lange tijd weer groeit. En is er inmiddels zelfs voldoende animo om de zeven bestuursfuncties te kunnen vullen.

Deze avond had daarom vooral een feestelijk karakter. Bij binnenkomst werden de mensen dan ook meteen op een gebakje met het logo van Sebaldeburen.net getrakteerd. Onder aanwezigheid van burgemeester Ard van der Tuuk en dorpswethouder Bert Nederveen werd het officiële programma geopend met de presentatie van de resultaten van de dorpsenquête. Presentator Jelle Lieffering wist te vertellen dat er in totaal 349 enquêtes zijn ingeleverd, verdeeld over 80% van de bestaande adressen. Een verrassend hoge respons. Dat de vragenlijst persoonlijk op ieder adres is afgeleverd en weer is opgehaald, heeft hier zeker een grote rol in gespeeld, volgens de initiatiefnemers. De uitkomsten zijn overwegend positief. Zo blijkt er in het dorp wel degelijk behoefte te zijn aan activiteiten en zijn er eveneens genoeg mensen bereid om dit te organiseren of op een andere manier bij te dragen aan de diverse andere vrijwilligerstaken in het dorp en dorpshuis. De ervaring leert echter, dat de manier van benadering en aandacht voor de vrijwilligers eveneens belangrijke factoren zijn. Verder viel volgens de initiatiefnemers op dat een groot deel van het dorp zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid, vooral op de Provincialeweg. Na het tonen van het nieuwe organisatiemodel merkte burgemeester Van der Tuuk nog op dat hij verheugd is te merken dat de persoon in dit proces centraal wordt gesteld.

In de pauze was er de gelegenheid om de resultaten van de verbouwing te bewonderen. Daarna werd overgegaan tot de bijzondere ledenvergadering, met als doel om de kandidaat-bestuursleden ook daadwerkelijk als bestuurslid te benoemen. Zoals verwacht werd ging de zaal akkoord met de benoeming van Alieske Noordhof, Anne Marie van den Bos, Dieneke van der Mei, Eline Vreugdenhil, Jetske Smedes, Joost van den Berge en Frits Datema. Hiermee heeft Sebaldeburen weer een volledig bestuur. De nabije toekomst ziet er daarmee opeens een stuk rooskleuriger uit voor het dorp. De kersverse bestuursleden gaven aan dat er veel uitdagingen zijn, maar dat ze er zin in hebben.

Nadat de inmiddels ex-bestuursleden Erik Daanje en Alexander van der Veen werden bedankt voor hun tomeloze inzet van de afgelopen jaren, kon worden overgegaan tot het slotakkoord. De aanwezigen werden verrast met een glaasje champagne. Met een gezamenlijke toost werd op deze manier een verwachtingsvol 2020 ingeluid.