Aafke Hoek: Westerketierder ien Maleisie

As verteller van ”Kom op verhoal” von ik t tied worden om mien horizon wat te verbreden en es wat verder te kieken dan mien neus laang is. Je kinnen wel altied ien t Westerketier blieven mor ien andere streken gebeurt ok wel wat.

Nou moet ik wel eerlijk wezen, as mien zeun en schoondochter doar niet woond hadden was ik er ok nooit terecht kommen. En dizze keer zelfs veur twee moanden. Voak waardeer je je thuus meer as je even vot binnen. Dan zie je wat aans is. En ik ken jim wel vertellen, Maleisië is wel even wat aans dan ons Westerketier. Söms kin je der wel wat van leren.

Kiek, dat de natuur aans is as bij ons dat is dudelijk. We hemmen het noamelek over de tropen en dat betekent dat het hiel wat hieter en benauwder is dan oflopen zummer bij ons. Bij ons lopen we met de paraplu tegen de regen mor hier lopen ze met de paraplu op ien e zun om een beetje schaduw te kriegen. Elkeneen lopt zo kort mogelek ien e zun. Je zoeken altied de schaduw op. Omdat ik thuus wend was om elke mörgen een enne te lopen probeer ik dat hier ok. Smörgens om zeuven uur hier ien e buurt van t huus ien e stroaten, de heuvel op en of. Ik loop dan te bloazen as n olle locomotief mor hoe voaker je dat doen hoe beter het gijt. En ik ben niet de enige. Op de Caspar Robles loop ik meestieds allinneg mor hier lopen al gauw een man of twintig. Even vanuut huus op en del. De jonge minsen lopen hard, de andern wat normoaler. En ze bewegen met de arms op en del en kniepen ien e handen. Dat is goed veur het hart zeit mien schoondochter. En gieneen stijt er roar van te kieken. Dat is wel wat aans ien t Westerketier, doar kieken ze je al gauw roar aan as je zomor stoan te zwaaien. Dronken of zo?

Ien t weekend goan we noar t park. We begunnen dan al rond half zeuven. Dan is het nog duuster en n beetje koel. Doar lopen wel duzend minsen. Ien alle soorten en moaten. Mensen ien sportief tenue, Maleise vrouwen met hoofddoek en lange rokken, Indiase vrouwen met hun prachtige kleren en groepen Chinezen met hun Tai Chi en op n groot veld begunt dan onder leiding van n juf een gymnastiekles woar al gauw een dikke honderd man aan met dut. Elke dag dezelfde riedel en dezelfde oefenings. Dat het as veurdeel dat je noa n poar doagen al n beetje met doen kinnen. En aan het grote hoofdpad nog es zo’n dame mor dan met n moderne versie. Mor dezelfde oefenings. En ok hier wordt weer wat stretched en rekt. En as je willen kin je smiddags nog n keer, iedereen kin met doen, het moakt niet uut of je wat langzoamer of wat minder fanatiek bewegen. Dat zol ik nou ok wel wat veur het Westerketier vienden. Kom je makkelek aan je half uur bewegen.

As ik noa mien wandeling weer thuus kom is de jongste van de kleinkiender al noar schoel. Die zit op de kindergarten, vrimd woord veur de Aziatische wereld mor zo hieten ze nou één keer, het is eigenlek de kleuterschoel. Mor t gijt er wel wat aans aan toe as ien t Westerketier. De kiender kinnen der hin as ze drie binnen en vanof dat moment kriegen ze Engels, Chinees en Maleis en rekenen. En de schoel van mien kleinzeun is oardeg modern, die goan ok met de kiender noar de bakker en de brandweer en t museum. En ze moaken ok veul leuke dingen met handenarbeid. Ik heb hier ok verhoalen verteld aan e kiender, har mien schoondochter regeld, want je binnen storyteller of je binnen het niet. Moet zeggen, storyteller klinkt wel wat sjieker as verhoalenverteller. Ien t Engels en ik moet zeggen ik was der zenuwachteger veur as veur vertellen veur t hiele Barontheater. Vanof t begun van e schoel kriegen ze huuswark met. Doar hoef je volgens mij ien t Westeketier niet om te kommen. Of het nou goed is, ik wiet het niet. Ik wiet wel dat mien kleinzeun ienmiddels al hiele boeken leest ien al die toalen. Hij gijt bijna van schoel , hij is nou zes en moet dan noar de legere schoel. Hier is de zummervakaansie aan t enne van t joar en de overgang ok. Wat wel n veurdeel is, ze hoeven nooit te zoeken smörgens, wat zal ik aantrekken. Want alle kiender hemmen schoeluniforms, van de kleinsten tot de groten. En bij de groten, woar mien andere kleinzeun bij heurt want die gijt noar de middelboare schoel,  is dus gien sproake van gepest om kleren. Dat wil ien t westerketier nog wel eens gebeuren. Mor ok hier zie je de opkomst van de smartphone, op e schoelen binnen ze verboden, ze magen ok niet met ien e rugzak. Ze hemmen hier n hiel streng en vast programma dat weineg vrijheid loat veur de leroaren en leroaressen. Ien sömmige klassen hebben ze smörgens les, van half acht tot één uur, andere klassen begunnen om één uur en die hemmen les tot half zeuven. En dan nog huuswark. Dus n rooster as ien t Westerketier dat kiender smiddags vrij binnen kennen ze niet. Speulen met vriendjes is veur t weekend. En het dagritme wordt bepoald deur de schoel. En dit bennen nog mor een poar verschillen. Eigenlek zol ik er wel n boek over schrieven kinnen.

 

Het prachtege wandelpark Taman Lake. Aanleit op de olle tinmijnen.