Aafke Koopmans

Vrouw met de hamer Aleida Westra Voklubol

De vrouw met de hamer

‘Amnesty International heeft al jaren projecten waarbij mensen brieven kunnen schrijven naar overheden van landen waar men gevangenen slecht behandeld. Bijvoorbeeld landen waar men geen eerlijk proces krijgt voordat men de gevangenis in gaat, of waar men zonder proces opgesloten wordt. Ook zijn er landen die kinderen gevangen houden onder erbarmelijke omstandigheden. Hier zet Amnesty International zich al jaren voor in. Mijn eerste ervaring met de organisatie was dat mijn moeder deze brieven schreef. Op die manier heb ik altijd wat met de organisatie gehad. In 2007 besloot ik samen met een vriendin de actiegroep Amnesty International Garijp op te zetten. Jaarlijks houden wij verschillende acties om mensenrechten onder de aandacht te brengen en geld in te zamelen voor de organisatie. Zo houden wij ieder jaar op 10 december, tijdens de Internationale Dag van de Mensenrechten, een fakkeltocht door het dorp. Ook organiseren wij ieder jaar rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, een activiteit. Dit jaar was dat een wandeltocht, die we helaas vanwege het slechte weer moesten uitstellen naar het afgelopen weekend. Maar we hebben ook wel eens een filmavond georganiseerd. Om geld op te halen voor bepaalde projecten van Amnesty International organiseren wij onder andere jaarlijks een boekenmarkt op het Unicumplein. Een tijdje leek het erop dat dat dit jaar niet door zou kunnen gaan, omdat we geen opslagruimte meer hadden voor de boeken. Een bestuurslid heeft de stoute schoenen aangetrokken en allerlei bedrijven in de buurt aangeschreven of zij ook ruimte hadden voor opslag. Sindsdien hebben wij bij Jagersma Transport de opslag. De boekenmarkt wordt dit jaar gehouden op 1 juni, en de opbrengst is bedoeld voor een project in Ghana. Vooraf zijn er nog een aantal momenten waarop er boeken gebracht kunnen worden. Op maandag 22 april, dinsdag 7 mei en maandag 27 mei kunnen er boeken worden gebracht naar de loods. Verder houden wij jaarlijks een collecte, gaan we naar jeugdclubs van de kerk voor bijvoorbeeld discussieavonden en staan we zomers op braderieën. We merken dat mensen in Garijp zich betrokken voelen bij de organisatie. We hebben een hele lijst met vrijwilligers waar we een beroep op kunnen doen. Moeilijker is het om nieuwe bestuursleden te vinden. We zouden nog wel twee bestuursleden kunnen gebruiken, om het werk handiger te kunnen verdelen onder het bestuur. Wij zijn een jonge, enthousiaste groep. En het werk wat we doen is erg belangrijk. We vinden het belangrijk dat mensen weten dat we het niet voor onszelf doen, maar puur voor de ander.’