Aanleg mountainbikeroute Zuidhorn voorlopig uitgesteld

“Het lijkt wel een mirakel”

ZUIDHORN – Na een strijd van een aantal jaren heeft de gemeente Westerkwartier In januari 2020 een omgevingsvergunning verleend voor de komst van een mountainbikeroute in het Joh Smitpark en Waterpark in Zuidhorn. Dat was een behoorlijke klap voor de Stichting Vrienden van het Johan Smitpark en Waterpark. Deze stichting verzet zich al vanaf dag één tegen de komst van de mountainbikeroute vanwege diverse redenen. Vorig jaar al heeft de stichting daarom een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Westerkwartier, die werd ondersteund door ruim zeshonderd schriftelijke steunbetuigingen, maar deze werd ongegrond verklaard. Daarop volgde de stap richting de Rechtbank en vooralsnog is het wachten op de rechterlijke uitspraak. Toch kwam er afgelopen week goed nieuws voor de stichting en de betrokken bezwaarden.

“In juni zijn wij naar de voorzieningenrechter gestapt en hem gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen wat betreft de aanleg van de mountainbikeroute”, zegt Sible Bootsma, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Johan Smitpark en Waterpark. “Met succes! De voorzieningenrechter heeft namelijk bepaald dat de mountainbikeroute niet mag worden aangelegd tot de rechterlijke uitspraak is geweest. Eerder was het geval dat de mountainbikeroute nu, na het broedseizoen, al zou mogen worden aangelegd, maar de rechter oordeelde daar anders over”. De voorzieningenrechter heeft bij zijn besluit gekeken naar de spoed en de belangen van beide partijen. Hij is er niet op voorhand van overtuigd dat het ingediende beroep geen kans van slagen heeft. “Als op korte termijn zou worden begonnen met de aanlegwerkzaamheden voor de MTB-route, zullen deze naar alle waarschijnlijkheid al voltooid zijn tegen de tijd dat de uitspraak in de bodemprocedure wordt gedaan. Dat zou de uitkomst van de bodemprocedure zinloos maken”, aldus Bootsma.

De uitspraak van de voorzieningenrechter houdt in dat er nog niet mag worden begonnen met de aanleg van de mountainbikeroute. De gemeente Westerkwartier, de tegenstander in de rechtszaak, moet de griffierechten van 360 euro aan de stichting vergoeden. De Stichting Vrienden van het Johan Smitpark en Waterpark is uiteraard blij met de uitspraak van de voorzieningsrechter. “We weten haast niet wat ons overkomt”, zegt de voorzitter van de stichting. “Het lijkt wel een mirakel. Voor het eerst na vier jaar zijn de door ons aangevoerde bezwaar- en zorgpunten inhoudelijk serieus genomen en dienen ze als basis voor een besluit wat de parken en haar huidige gebruikers ten goede komt”. Bootsma weet echter ook dat de stichting de komende tijd nog even in de wachtkamer zit. “De uitspraak van de rechter dient pas later dit jaar of wellicht in 2022. Wij hebben vertrouwen in een goede afloop. We blijven lichtpunten zien en de uitspraak van de voorzieningenrechter toont in ieder geval aan dat we juridisch op de goede weg zijn. Mocht de rechterlijke uitspraak echter in ons nadeel uitvallen, gaan we ongetwijfeld in beroep. We gaan door tot het einde”, besluit Bootsma.

“Het duurt allemaal zo lang”
Jan Wildeboer, voorzitter van de Stichting MTB Zuidhorn die als derde partij aan het geding heeft deelgenomen, is teleurgesteld over de uitspraak van de voorzieningenrechter. “Het is ontzettend jammer dat het allemaal zo lang duurt. Het proces speelt al een aantal jaren en we krijgen regelmatig van mensen uit het dorp te horen wanneer de mountainbikeroute er nou eindelijk komt. Echter moeten we geduld hebben. We respecteren de procedures die de Stichting Vrienden van het Johan Smitpark en Waterpark hebben gezet. Dat is hun goed recht”. Ondanks de uitspraak van de voorzieningenrechter heeft Wildeboer nog altijd vertrouwen in de komst van de mountainbikeroute. “Onlangs hebben we nog een rondje door het park gelopen met de gemeente Westerkwartier en de aanlegger van de mountainbikeroute. Hier hebben we gekeken waar eventuele verhardingen nodig zijn en locaties waar snelheidsbeperkende maatregelen getroffen moeten worden. Wij doen er alles aan om de veiligheid te waarborgen, want wij als mountainbikers willen ook geen ongelukken. Ik fiets regelmatig in de Onlanden en dan is het mooi om te zien dat iedereen daar met elkaar kan recreëren. De verschillende gebruikers houden rekening met elkaar en alles gebeurt in harmonie. Het is jammer dat niet iedereen beseft dat dat in Zuidhorn ook zou kunnen”.

De uitspraak van de rechter dient waarschijnlijk eind dit jaar. Als de rechter beslist dat de mountainbikeroute er mag komen, kan zo snel mogelijk begonnen worden met de aanleg ervan. Naar verwachting is de mountainbikeroute dan binnen vijf weken aangelegd.