Abrupt einde aan voetbalseizoen 2019/2020

Hoe gaat vv Zuidhorn om met de coronacrisis?  

ZUIDHORN/STREEK – Het coronavirus heeft momenteel vrijwel de hele wereld in haar greep. De gevolgen zijn bijzonder groot en het is nog onduidelijk wanneer en hoe de huidige crisis zal eindigen. Gezondheid voor een ieder is nu van het allergrootste belang en de bescherming daarvan verdient dan ook de hoogste prioriteit. De economische gevolgen zijn enorm en het sociale leven is voor iedereen aan banden gelegd. Dit geldt ook voor de sportwereld, waarbij zeker nu nog maar weer eens duidelijk gesteld moet worden dat sport in ons leven slechts een bijzaak is. Wereldwijd zijn tal van grote sportevenementen afgelast en uitgesteld. Vele sportliefhebbers verheugden zich op een fantastische en interessante sportzomer, met onder meer de Olympische Spelen en het WK voetbal.

Ook in onze regio zijn alle sportactiviteiten vrijwel stilgelegd. Zo heeft de KNVB vorige week besloten om de competities in het gehele amateurvoetbal, dit seizoen niet meer te zullen hervatten. Er komen derhalve geen kampioenschappen en er zullen geen teams degraderen. Iedere club komt het volgende seizoen weer op hetzelfde niveau uit, tenzij een verzoek om te mogen promoveren of degraderen door de KNVB gehonoreerd wordt. Alle verenigingen hebben hierover onlangs een brief ontvangen. Doordat er clubs zijn die gaan fuseren, van speeldag veranderen of ophouden te bestaan, zullen er in een aantal klassen ‘gaten’ ontstaan, die opgevuld moeten worden. Wanneer de belangen van andere clubs niet geschaad worden, kan de KNVB een verzoek tot promotie of degradatie gaan honoreren. Clubs hebben tot 1 juni de tijd om een dergelijk verzoek bij de KNVB in te dienen.

Uiteraard kan het nieuwe seizoen alleen van start gaan, als het virus de komende maanden een halt kan worden toegeroepen en er weer veilig gesport kan worden. Maar ook dat is op dit moment zelfs nog ongewis. De Streekkrant gaat de komende maanden op een andere  aandacht besteden aan de vijftien clubs in het Streekgebied. Iedere week wordt bij één van de clubs gepeild welke gevolgen de coronacrisis heeft. Hoe kijkt men terug op het afgelopen halve seizoen en wat zijn de plannen en ambities voor het volgende seizoen? De eerste club in deze rij is vv Zuidhorn. Voorzitter Tjeerd Smid van de club uit Zuidhorn heeft alle begrip voor het feit dat de voetbalcompetities volledig stilgelegd zijn. Zijn club heeft haar achterban via de website opgeroepen om alle geldende regels, richtlijnen en adviezen zo goed mogelijk op te volgen. Ook werd de oproep gedaan om binnen de mogelijkheden die er zijn, zoveel mogelijk naar elkaar om te kijken en op elkaar te letten en Smid brengt het belang daarvan graag nog eens onder de aandacht. Verder benadrukt hij dat vv Zuidhorn een club is waar ‘we het met elkaar en voor elkaar doen’. Het samen sporten, het samenzijn en alles wat de voetbalsport verder zo mooi maakt, wordt enorm gemist. Maar voor nu telt bovenal ieders gezondheid.

Terugblikkend op het tot stilstand gekomen huidige seizoen toont Smid zich tevreden. “Het eerste team bezette als promovendus in de 2e klasse I de zesde plaats. Dat werd bewerkstelligd met een jonge selectie, met daarin vooral spelers uit het eigen dorp Zuidhorn. Er zit voldoende rek in de groep en het is vooral aan de technische staf om dat op het veld zichtbaar te gaan maken”. Smid kijkt als bestuurder daarbij vooral ook naar de gehele vereniging en stelt nadrukkelijk dat niet alleen het eerste elftal belangrijk is. Hij prijst in dat verband de inzet en het goede werk dat door de verschillende commissies is verzet.
Zuidhorn is een grote vereniging, met maar liefst 40 jeugdteams, 5 seniorenteams, 2 damesteams, een G-team en tussen de 50 en 60 zogenaamde ‘kabouters’. Daarbij zijn de inspanningen er op gericht om alle jeugdteams de gelegenheid te bieden om twee keer per week te kunnen trainen. Door de inzet van commissies en de bereidheid van velen slaagt men daar bij Zuidhorn ook daadwerkelijk in.

“Uiteraard kent de coronacrisis ook financiële gevolgen voor de club”, laat Smid weten. “De vaste lasten lopen door, terwijl daar momenteel geen opbrengsten vanuit de kantine of entreegelden tegenover staan. Sponsorinkomsten blijven ook nu belangrijk voor de club, maar ook veel sponsoren hebben het in deze periode moeilijk. Wij hebben leden en supporters daarom al opgeroepen om vooral ook nu deze sponsoren te steunen”.

Voor het komend seizoen is de technische staf wederom goed ingevuld. Hooftrainer Bob Pontjodikromo ligt goed bij zowel de spelers als de technische commissie en zijn contract is dan ook met een seizoen verlengd. Voor de 2e selectie is Patrick Folgerts vastgelegd en Ron Swinkels blijft verantwoordelijk voor de damesteams. Doelstellingen voor het komende seizoen spreekt Smid niet echt uit. Dat is volgens hem aan de Technische staf. “Wel verwacht ik dat het eerste elftal weer mee zou kunnen doen in het linker rijtje, waarbij het mooi zou zijn seizoen een periodetitel in de wacht te slepen”, vertelt Smid. “Maar los van prestaties kijk ik vooral naar de sociale aspecten die het amateurvoetbal met zich meebrengt.  En juist deze aspecten worden tijdens de huidige coronacrisis zo gemist. Ik hoop dat het binnen redelijke termijn weer mogelijk is om de draad weer op te pakken en het weer een drukte van belang zal worden op het fraaie sportpark van de club”.

Voor nu is het sportpark gesloten en verzoekt Smid iedereen om er ook weg te blijven. Smid is het helemaal eens met richtlijn om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. “Deze richtlijn is bij een contactsport, waaronder voetbal, praktisch onuitvoerbaar. Ik hoop dat alles zo snel mogelijk weer ‘normaal’ is en iedereen binnen de club weer onbelemmerd met elkaar om kan gaan”, besluit Smid.