Actievoerders willen milieu vooropstellen bij gasboring

Saaksum-lawaaiactie-nam-02

Groeiend verzet tegen NAM start in Middag-Humsterland

SAAKSUM – Middels een grote mailing naar diverse actievoerders door heel Nederland moet de NAM een halt worden toegeroepen. Dat is in het kort de grote wens van Elly Bakhuis uit Saaksum. Samen met tientallen ongeruste bewoners van het Middag-Humsterlandgebied maakt ze zich ongerust over het milieu in Saaksum en verre omstreken.

De mail werd vorige week de deur uitgedaan. De mail heeft als doel om gedupeerden van de gaswinning op te roepen massaal in protest te komen tegen de gevolgen van de gaswinning. Volgens initiatiefneemster Elly Bakhuis moet de NAM een halt worden toegeroepen, helemaal wanneer de term ‘fracking’ ter sprake komt. “Onze mailing heeft als doel gedupeerden in het hele land op te roepen protestbrieven te sturen naar zijn eigen gemeente, provincie, minister Kamp, minister Dijsselbloem, de Tweede Kamer, het Europees Parlement en de waterschappen”, vertelt ze. “We vinden dat er een gezamenlijk signaal moet worden afgegeven. Het is genoeg, we willen dat er wordt ingezet op duurzame energie en het vernielen van onze leefomgeving moet stoppen.”

Bakhuis en consorten zijn in elk geval tevreden met de daad van Provinciale Staten in Groningen, die een risicoanalyse van het gasveld in Saaksum eist. Een breed gesteunde motie van het CDA, Partij voor de Dieren, PVV en Partij voor het Noorden riep daarbij gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) op om er bij minister Kamp op aan te dringen de werkzaamheden bij Saaksum en andere kleine velden stil te leggen totdat er een onafhankelijke risicoanalyse heeft plaatsgevonden. “Daar zijn we heel blij mee”, vervolgt ze. “Eerst gedegen onderzoek. De provinciale politiek vindt óók dat er goede tiltmeters moeten komen. Onafhankelijke tiltmeters, niet de meters van de NAM zelf.”

Fracken

Want wat de actievoerders vooral een doorn in het oog is, is het feit dat de NAM naast reguliere gaswinning voornemens is te gaan ‘fracken’. De omstreden techniek, waarbij schaliegas uit de grond wordt geperst en onder hoge druk wordt ‘vervangen’ door kleine deeltjes chemicaliën. Volgens Bakhuis zou de NAM beter moeten weten. “Het is ongekend”, vindt ze. “Er zijn al zoveel problemen met de gaswinning en nu wil de NAM óók nog gaan fracken! Twintig jaar geleden gaven ze al aan dat gaswinning een aardbevingen nooit met elkaar in verband konden staan. Nu geven ze aan dat fracken niet zo schadelijk is. Maar hoezo moeten wij dat geloven? We zien de problemen met de aardbevingen toch? Wie zegt ons dat het fracken juist heel schadelijk is? Dit kan nooit goed zijn, het is niet voor niets zo omstreden. Dit moet stoppen en wel nu!”

Vandaar dat actievoerders door het hele land worden opgeroepen massaal in protest te komen tegen alles wat maar met overheid en gaswinning te maken heeft. “De NAM wint ook gas in Twente, wist je dat? En dat de NAM daar al jaren vuil water in lege aardgasvelden pompt, wist je dat ook? Tot voor kort wist ik het ook niet, maar als je je erin gaat verdiepen, komt er zoveel narigheid naar boven. Daar moeten we tegen in verzet komen. Dit kan niet langer.”

Bakhuis, mede-actievoerster Petra Veltman en een groep ongeruste bewoners van het Middag-Humsterlandgebied worden daarbij op de achtergrond ondersteund door Milieudefensie, die de betrokkenen aan de mailadressen heeft geholpen. “We willen een stem hebben. Het wordt tijd dat wij als gewone mensen gehoord worden.”