‘Adopteer namen van Joodse inwoners’

WESTERKWARTIER – De fractie van GroenLinks Westerkwartier stelt voor de namen van 82 Joodse inwoners op het Nationaal Namenmonument te adopteren.

Ruim 102.000 Nederlandse slachtoffers van de Holocaust hebben in 2021 een eigen monument gekregen. Dat staat in Amsterdam. Met het Nationaal Namenmonument worden de slachtoffers van de Holocaust herinnerd. Dat is belangrijk voor nabestaanden, maar ook voor educatie over de Tweede Wereldoorlog en de afschuwelijke Holocaust: dat nooit weer.

In het Westerkwartier zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog 82 Joodse inwoners weggevoerd en vermoord. De fractie van GroenLinks vindt het van groot belang de nagedachtenis aan de slachtoffers uit deze periode levend te houden en hun namen te laten voortleven. GroenLinks-raadslid Natasja Bennink heeft in vragen aan het college van B&W voorgesteld de namen van de slachtoffers uit Westerkwartier te adopteren: ‘Inmiddels hebben ruim 100 gemeenten namen op het nationaal monument geadopteerd van slachtoffers uit hun gemeente. Het zou mooi zijn, als onze gemeente de namen van haar 82 vermoorde inwoners zou adopteren. Daarnaast is het goed in het vernieuwde centrale gemeentehuis een herdenkingsplek in te richten voor alle gemeenteambtenaren en raadsleden uit Westerkwartier, die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. Ook zo helpen we de herinnering te onderhouden.’