Afspraken Westerkwartiergemeenten en Wold&Waard over huisvesting vluchtelingen

Zuidhorn Ondertekening

STREEK – Woningcorporatie Wold&Waard en de gemeenten in het Westerkwartier hebben afspraken gemaakt over de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Donderdag ondertekenden directeur Janneke Klijn van Wold&Waard en de burgemeesters van de vier Westerkwartiergemeenten een convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd. De vier burgemeesters netjes op een rijtje aan de bestuurstafel in het gemeentehuis. Papieren en pennen in de aanslag. “We zijn net de vier kleuters op een rijtje”, lacht de altijd vrolijke Bert Swart, burgemeester van Zuidhorn.

Door de hogere instroom van vluchtelingen in Nederland krijgen gemeenten ook een hogere taakstelling opgelegd voor het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Voor het eerste halfjaar 2016 ligt de gezamenlijke taakstelling op 73 personen ( in het eerste halfjaar 2014 bedroeg de taakstelling gezamenlijk 25 personen). In het ‘bestuursakkoord verhoogde Asielinstroom’ hebben het Rijk en gemeenten afspraken gemaakt over het realiseren van extra opvangcapaciteit. Ook zijn er prestatieafspraken met de woningcorporaties gemaakt. Het gaat om afspraken over onder meer het versnellen van woningbouwplannen en het inzetten van een groter deel van het woningenbestand voor vluchtelingen met een verblijfstatus. Vanwege de vrij ontspannen woningmarkt in het Westerkwartier, acht Wold & Waard dit haalbaar, zonder dat de wachttijd voor reguliere woningzoekenden te zeer oploopt. Mede op aandringen van het huurdersplatform van de woningcorporatie gaan de gemeenten extra aandacht besteden aan de begeleiding van de vluchtelingen, vooral wanneer meerdere vergunninghouders dicht bij elkaar worden gehuisvest.