Alexander van der Veen

sebaldeburen mmh alexander

Voorzitter Sebaldeburen.net

“Sinds 1 januari van dit jaar zijn de vereniging beheer en exploitatie scholen- en dorpscentrum ’t Spectrum en de vereniging Dorpsbelangen Sebaldeburen samengegaan in de vereniging Sebaldeburen.net. Er waren twee verenigingen met de belangen in het dorp bezig en beide visten eigenlijk uit dezelfde vijver, waarbij het niet lukte twee complete besturen rond te krijgen. De ineenvlechting van de verenigingen houdt wel in dat je als relatief klein bestuur veel zaken doet. Inmiddels hebben we de opbouw wat aangepast en de vrijwilligers die er standaard bij zijn, maar geen bestuursfunctie ambiëren, tot coördinator benoemd. Zo kan er met een vaste groep het reilen en zeilen worden geregeld. Verder zitten we nog steeds in een soort van opstart van de nieuwe vereniging. De komende tijd zullen we best veel moeten doen. Ongeveer anderhalf jaar geleden is de verbouwing van het dorpshuis opgeleverd, waarbij het hele interieur aangepakt is. Eerder al is de school aangepakt en nu rest alleen nog de gymzaal met de kleedkamers. Daarover zijn we nu in overleg met de gemeente om ook die te moderniseren. Daarnaast werken we aan een herziene dorpsvisie. Binnenkort willen we in de vorm van ‘keukentafelgesprekken’ inwoners uit alle generaties hun zegje laten doen. Wat aardig hoog op mijn lijstje staat, is de Provincialeweg. Bij de gemeente willen we pleiten voor een bepaalde uitstraling, zodat de gemeente Grootegast herkenbaar is. Maar ook dat direct merkbaar is, dat je een dorp binnenrijdt, waardoor hopelijk de snelheid omlaag gaat. Daarnaast is ook de discussie over kleine scholen een aandachtspunt voor de vereniging. Omdat onze school een samenwerkingsschool is, is al aangegeven dat we tot 2016 met rust worden gelaten, maar daarna zullen wij niet aan de norm voldoen. Als vereniging zetten we ons in om zoveel mogelijk leefbaarheid in het dorp te houden en de school speelt daar een grote rol in. Maar het zou ook een onderwerp bij de keukentafelgesprekken kunnen zijn om het te hebben wat er met het gebouw moet gebeuren, mocht de school wel sluiten. Ja, alle zaken die spelen, houden ons wel van de straat voorlopig. En dan hebben we het niet eens over de herindeling. Hoe zullen de lijntjes met de gemeente dan zijn? Gelukkig kunnen we in het dorp altijd rekenen op genoeg vrijwilligers. Tuurlijk, als je in het bestuur zit, komen daar verplichtingen bij, maar ik vind het goed me in te zetten voor het dorp. Het is leuk en interessant om met je leefomgeving bezig te zijn.”