Alida Cordes

MMH - Alida Cordes

Voorzitter Klooster&Buren

KLOOSTERBUREN – “Laat ik beginnen met het feit dat ik als voorzitter maar een klein deel van deze mooie organisatie ben. We doen het met veel mensen, vooral met veel vrijwilligers en ik heb toevallig deze rol. Klooster&Buren is de coöperatie van de dorpen Kleine Huisjes, Hornhuizen, Kruisweg, Molenrij en Kloosterburen die zich inzet voor leefbaarheid en zorg voor iedereen. Wij zijn coöperatie die druk in beweging is. Momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van ’t Olde Heem. We hebben dat pand recent overgenomen van Stichting SintJan, onze voorloper. Met hun financiële hulp en die van andere geldschieters is het ons gelukt om het pand te kopen. Nu willen we echter door ontwikkelen. In ’t Olde Heem wonen voornamelijk ouderen, maar er is nog meer woonruimte beschikbaar. Als wij kijken naar onze kleine gemeenschap, dan is het een utopie te denken dat wij genoeg ouderen kunnen bewegen om ’t Hoge Heem vol te krijgen. Daarom hebben wij gekozen voor een model waarin ouderen, mensen met een beperking en ‘gewone’ mensen zonder zorgvraag in één woongemeenschap gaan wonen. Dus ook niet zorgbehoevende doelgroepen kunnen bij ons terecht. Daarmee creëren we een geweldige combinatie tussen mensen met een zorgvraag en mensen die eventueel vrijwilligerswerk willen doen. ’t Olde Heem is een centraal ontmoetingspunt in het dorp dat momenteel volop in ontwikkeling is, omgeven door prachtige historische gebouwen en een grote kloostertuin. De woningen zijn daardoor direct verbonden met het actieve dorpsleven, maar bieden genoeg mogelijkheden om je rustig terug te trekken. Het pand nodigt uit tot een grote diversiteit. Waar je ook naar op zoek bent: een actief verenigingsleven of juist rust, mensen vinden het hier. Klooster&Buren verzorgde al de zorgvoorziening ’t Nije Heem, een vleugel van ’t Olde Heem. Daar is het voor ons allemaal begonnen. Toen bekend was dat de Zonnehuisgroep zich terugtrok uit Kloosterburen hebben wij ons hard gemaakt om de zorg over te nemen. Wij wilden deze voorziening gewoonweg niet kwijt. Naast het wonen gaan we ook andere dingen organiseren vanuit ’t Olde Heem. Er zijn een aantal algemene ruimtes waar men goed kan vergaderen of workshops kan geven. Of, zoals afgelopen weekend, een herfstmarkt in kerstsferen kan neerzetten. Ook denken we aan kinderopvang. Daar schort het nog aan in Kloosterburen. Met het wegvallen van de Zonnehuisgroep is tevens het concept ‘Tafeltje dekje’ verdwenen. Gelukkig heeft de coöperatie ook daar een oplossing voor gevonden die vanuit ’t Olde Heem wordt georganiseerd. Kok Niels neemt deze belangrijke functie over met zijn Niels&DeBuren. Kortom, er gebeurd een hoop in Kloosterburen en met de dorpscoöperatie Klooster&Buren.”