Anne Marie Smits

In beeld Anne Marie Smits (links)

Het bestuur van het Dorpshuis Pieterburen heeft de plannen voor de verbouwing van het dorpshuis bij moeten stellen. “We wilden per 1 november van start gegaan met de verbouwing, maar dat was veel te optimistisch”, vertelt bestuurslid Anne Marie Smits. Het bestuur is nog druk bezig om fondsen te werven, want voor de verbouwing is maar liefst zes ton nodig. “De gemeente De Marne heeft net een lening van 50.000 euro toegezegd, welke erg belangrijk is om andere fondsen binnen te halen. De fondsen kennen ons niet en als de gemeente aangeeft vertrouwen in onze plannen te hebben, dan denken zij vaak: ‘dan zal het wel goed zijn’.” Inmiddels is al ruim de helft van het geld ‘rond’. “Er lopen nog aanvragen bij twee fondsen, bij het Waddenfonds, Leader en een nieuwe participatiemij van de Heidemij.” Na de verbouwing worden er naast het dorpshuis ook negen hotelkamers gerealiseerd die door Anne Marie gehuurd worden. Deze huurinkomsten en de inkomsten van het dorpshuis moeten voldoende zijn om de leningen weer terug te betalen. “En daar hebben we alle vertrouwen in. Het dorpshuis is al per 1 maart open en allerlei activiteiten zoals het eetcafé en de koffieochtend lopen goed. Het duurt allemaal langer, maar we zien nu al dat wat we graag willen, iets van ontmoeting en iets gezamenlijks in het dorp, al begint te ontstaan.” De planning is losgelaten, maar het bestuur vertrouwt erop in 2013 te gaan bouwen. De bouwtekeningen zijn daarom al wel gemaakt en liggen bij de welstand. Dit jaar nog, probeert de stichting het pand aan te kopen. In de tussentijd is er naast de vaste activiteiten van alles te doen in het dorpshuis, zoals de intocht van de Sint en een workshop Kerststukjes maken. Op 7 november organiseert Pieterburen Duurzaam om 20.00 uur een avond over energiebesparing.