Ard van der Tuuk neemt rapport over verduurzaming in ontvangst

WESTERKWARTIER – Op 2 juni 2021 werd het rapport ‘verduurzaming van de Groningse woningvoorraad’ gepresenteerd door het Sociaal Planbureau Groningen. Ard van der Tuuk, burgemeester van de gemeente Westerkwartier en voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten, en gedeputeerde Nienke Homan namen het onderzoeksrapport in ontvangst.

‘Gemeenten hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Het verhaal en de mening van inwoners over verduurzaming geeft waardevolle informatie. Dit onderzoek biedt gemeenten inzicht in wie niet mee kan komen en waarom.’

Uit het onderzoek onder ruim 3500 Groningers blijkt dat veel Groningers welwillend staan tegenover de verduurzaming van hun woning, maar dat dit voor lang niet iedereen vanzelfsprekend of financieel mogelijk is. Eén op de zes Groningers heeft nog geen enkele vorm van isolatie in huis, terwijl isoleren een belangrijke eerste stap is in de verduurzaming van woningen. Zowel woningeigenaren als huurders zijn erg afwachtend, omdat zij niet weten wat de meest duurzame keuze is, of zij niet beter langer kunnen wachten op nieuwe ontwikkelingen en of de investering zich wel terugbetaalt.

Huurwoningen zijn vaak minder duurzaam dan koopwoning. In sommige gevallen ondernemen verhuurders geen actie, maar ook huurders willen vaak niet zelf investeren in een woning die niet van hen is. Zij zijn bang dat zij het geld niet zullen terugverdienen en dat de huur wordt verhoogd als gevolg van verduurzaming.

Woningeigenaren zullen de verduurzaming zelf moeten financieren, wat niet voor alle woningeigenaren mogelijk is. Lenen voor duurzame investeringen is voor weinig Groningers een serieuze optie, deels doordat mensen met lagere inkomens niet mogen lenen en deels doordat mensen niet willen lenen voor iets dat zich pas op langere termijn terugbetaalt. Voor Groningers met lagere inkomens die niet in staat zijn om investeringen te doen zijn er mindere opties. Voor de groep die niet kan investeren of rendabel kan lenen, bestaat nog geen financiële oplossing. Het is volgens de onderzoekers daarom van belang om instrumenten te ontwikkelen die iedereen in staat stellen hun woning te verduurzamen.

Het volledige onderzoeksrapport staat op www.sociaalplanbureaugroningen.nl.