Bakker Beijert

Op e hoek van e Hoofdstroat en e Hofloan ien Grodegast ston vroeger t huuske van Bakker Beijert.

As pubers kochten we der snoep, n wotterijsco of n chocodip veur n dubbeltje of n kwartje.

Op dat zulfde plak heb ik loater joarenlang warkt.

Ien 1930 komt bakker Hinke Geert Beijert met zien vrouw ien t pand op e hoek van e Hoofdstroat te wonen. Hij had de bakkerij overnommen van bakker Havinga. Ien e oorlogsjoaren had bakker Beijert de koamer grenzend aan de Hofloan, verhuurd aan kapper Boerema die doar n herenkapsalon had. Kapper Boerema had loater zien herenkapsalon, ien e veurkoamer aan de Hoofdstroat 139. 

De familie Beijert, pabbe, moeke en drie zeuns wonende boven de bakkerij. As ze visite kregen dan zatten die ok boven, mor t huuske was beneden ien e achtertuun. t Verhoal gijt dat zeun Popko niet zover lopen wol en zien plaske ien e dakgeut dee. Mor ja, die dakgeut kwam uut ien e regenbak woar vrouw Beijert wotter uut hiel veur koffie en thee. t Duurde mor even en t proatje ging deur t dörp en t wotter uut e regenbak werd “Eau de Popko” nuumt. t Minste was dat dat wotter ok bruukt werd bij t bakken van t brood. Bakker Beijert was niet de enege bakker ien Grodegast en dat is meschien één van e redenen west dat Beijert bij bakker Boersma ien Sebaldeburen aan t waark ging. Dat was n grodere en moderne bakkerij dan die van Beijert.

Ien 1958 verandert et leven van bakker Beijert en zien vrouw.  Beijert krigt n slim ongeluk op e Langeweg ien Grodegast. t Gevolg is dat hij invalide wordt. Mor ze loaten de kop niet hangen.

Vrouw Beijert begunt n winkeltje woar ze snoep en ijsco’s verkocht. Der kwammen veurnoamelek kiender met n poar buuscenten ien heur winkeltje. As je de deur opendeden, dan ging de bel die aan e deur vastzat, t duurde even dan heurde je et  kroaken van e trap en kwam vrouw Beijert der aansloffen. t Was n stevege vrouw en ze wurmde zich achter t teunbankje. Op e teunbank stonden allemoal stopflessen met drop ien verschillende smoaken en kleuren, met salmiak en zoetholt. Onder de teunbank nog veul meer lekkers, ok ien gloazen bakken zatten allerlei verschillende soorten snoepkes. En dan had ze nog n ruume keus ien sukkeloa. Allinneg al van de geur ien t winkeltje kreeg je t wotter ien e mond.

Vrouw Beijert wis wel hoe ze met kiender omgoan most. De kiender konden natuurlek niet snel n keus moaken met zoveul lekkers veur ogen. Vrouw Beijert zee dan altied terwiel ze de kiender streng aankeek: “Wat zal t wezen?”

Bakker Beijert had n invalidewoagen met motor, aan t stuur zatten twee handvatten die der ronddraaien most om gang te kriegen. Veur één wiel en achter twee wielen, over de benen had er n zwart zeil. Ien e zummer ging er op pad met zien woagen en onder et zwarte zeil had er allemoal deuzen met ijsco’s. Zo trok er deur Grodegast en omgeving. As je as kiend de bel heurende dan wis je: doar komt bakker Beijert aan met ijsco’s, dan  vloog elk  noar huus om aan moeke een poar centen te vroagen.  n Chocodip of n ijslolly aan twee stokjes ien verschillende kleuren of n raket. t Lag allemoal onder t zwarte zeiltje en bakker Beijert huufde niet te zoeken hij wis precies woar of t lag.

Loater kreeg bakker Beijert een ander invalidewoagen, één woar zien vrouw ok bij ien kon. Zat n groot glas veur zodat ze ruum uutzicht hadden. Mor de mensen konden de Beijerts ok goed zitten zien. Doarom ging Beijert noar autospuiterij Bos om t onderste gedeelte van t grote roam wit te loaten spuiten, zodat de minsen de wiedbeens zittende vrouw Beijert niet onder de rokken kieken konden, want niet één mog vrouw Beijert heur vogeltje zien.

Ien 1977 werd t olle huuske van Beijert kocht deur de Chr. Spaarbaak Eigen Haard. Der kwam een heul nij bankgebouw dat most et kassiers schap van Menze de Jonge vervangen. Ien die tied ging je met je iezern spoarpotje noar de bank en t geld werd teld en met de hand bijschreven ien  spoarbankboekje. Zo werden alle störtings en opnames met e hand schreven. Kassiers schappen roeken uut e tied, zo kon et niet langer. Zoveul geld in huus was ok niet meer vertrouwd en Menze de Jonge was ok al ien e zeuventeg.

Noa mien schoetied en n opleiding van drie moand ien Stad en wat cursussen, bin ik ien Grodegast begonnen as baliemedewerkster.

k Heb zulfs de sleutel aan burgemeester Verbree overhandigd zodat hij de bank officieel openen kon op 6 september 1978. De foto van t olle pand van bakker Beijert hong ien t nije kantoor. 

De Chr. Spaarbank Eigen Haard werd loater Bondsspaarbank en is nou SNS Bank.

t Was n gezellige tied toen de minsen nog ien e bank kwammen om geld of andere bankzoaken te regeln.

Leneke Struiksma 

Mientje: ‘De muzen binnen deur bakker zien stuut kropen!’