Begroting gemeente Westerkwartier unaniem aangenomen

Gemeenteraad toont waardering voor begroting

WESTERKWARTIER – Begin oktober presenteerde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier de begroting voor 2021. Hierin werd duidelijk dat de gemeente kampt met een tekort van €3,9 miljoen, maar toch ambitie blijft tonen. Afgelopen week werd de begroting behandeld in de gemeenteraad. Ondanks de verdeeldheid over sommige punten werd de begroting unaniem aangenomen door de raad.

Tijdens de behandeling van de begroting spraken verschillende partijen hun complimenten uit aan het college voor de totstandkoming van de begroting. Dat werd ook al in hun beschouwingen duidelijk. Volgens de diverse partijen heeft de organisatie in verband met het coronavirus te maken met ‘onzekerheden’, “maar toch moeten we de inwoners en ondernemers perspectief bieden”, liet Ytsen van der Velde, fractievoorzitter van VZ Westerkwartier weten. “Dat doet het college door middel van deze begroting waarvoor wij hen, en de hele organisatie, willen complimenteren”.

Ondanks de positieve woorden van de verschillende partijen, was er ook kritiek. Dat uitte zich in verschillende moties en amendementen. Enkele oppositiepartijen, GroenLinks, VVD en Sterk Westerkwartier, spraken hun teleurstelling uit over de verhoging van de OZB met 5%. Harry Stomphorst, fractievoorzitter van Sterk Westerkwartier, diende hier een motie voor in. “De verhoging van maar liefst 5% is wat ons betreft onacceptabel”. De motie werd echter ondersteund door slechts vijf raadsleden, waarmee deze niet werd aangenomen. Andere moties die het onder andere niet redden, waren het laten vallen van de korting op de detailhandelsvisie (Sterk Westerkwartier), het laten vallen van de korting op het Lokaal Sportakkoord (Sterk Westerkwartier) en het laten vallen van de korting op de boa’s (Sterk Westerkwartier).

Daarnaast waren er ook een aantal moties die wél werden aangenomen. Zo diende Sterk Westerkwartier een motie in wat betreft de woningbouw. “Een goede en betaalbare woning is heel belangrijk voor onze inwoners en wordt beschouwd als een grondrecht”, stelde Stomphorst. “De gemeente Westerkwartier heeft voor komend jaar een opgave om ruim honderd statushouders van woonruimte te voorzien en zou daarnaast, volgens de landelijke normen, nog zo’n driehonderd woningen moeten bouwen. Het lijkt er niet op dat de gemeente met haar partners aan deze opgave zal kunnen voldoen”. De fractievoorzitter vroeg het college daarom om in gesprek te gaan met verschillende partijen en vereniging om tot concrete plannen te komen. De motie werd door de voltallige raad ondersteund.

Ook een motie van de ChristenUnie, onder de noemer ‘Right to challenge’, werd unaniem aangenomen. In deze motie vroeg de partij van fractievoorzitter Peter Holsappel het college om in gesprek te gaan met onder andere gemeentebestuurders en betrokken ambtenaren en inwoners hoe je invulling geeft aan Right to Challenge. “Door de voorliggende begroting is er weinig financiële ruimte voor initiatieven van burgers”, zei Holsappel. “Right to challenge is bedacht om de band tussen de overheid en bewoners te versterken. In deze tijd is dat ontzettend belangrijk”. Een laatste motie die werd aangenomen, was een motie die ingediend was door Chris Veeze, fractievoorzitter van 50PLUS. “Alle politiemedewerkers in Nederland krijgen in december een eenmalige bonus van €300,-. Deze bonus krijgen ze als blijk van waardering voor de hoge druk die er op agenten en medewerkers ligt gedurende de coronacrisis. Het is bijzonder dat de boa’s, die sinds het uitbreken van het virus een even hoge werkdruk ervaren, niet in aanmerking komen voor de bonus”. In zijn motie vroeg Veeze het college om ook de boa’s in de gemeente Westerkwartier eenzelfde bonus uit te keren. Met 22 stemmen voor, en elf tegen, werd deze motie aangenomen.

Na het behandelen van de verschillende moties werd er uiteraard gestemd over de begroting. Alle acht partijen in de gemeenteraad van Westerkwartier stemden voor de begroting, waarmee deze unaniem werd aangenomen. Wethouder Financiën Bert Nederveen toonde zich na afloop tevreden met de steun die hieruit naar voren komt: “Het was een lange zit, maar ik ben heel blij met de waardering die het college vanuit de raad heeft gekregen. Een aantal fracties waren behoorlijk kritisch, maar ik ben uiteraard heel gelukkig met het feit dat de begroting unaniem is aangenomen. Tuurlijk had ik er wel op gehoopt, maar ik had niet zozeer verwacht dat het ook daadwerkelijk zou gebeuren. Het was namelijk een behoorlijk lastige begroting door de onzekere tijd waar we in zitten. Voorafgaand vonden we het als college ook lastig om te bepalen hoe we dit aan moesten vliegen en daarom ben ik des te blijer met de waardering die we hebben gekregen”.