Bert Nederveen

Beoogd wethouder ChristenUnie Westerkwartier

ZUIDHORN – “In de afgelopen acht jaar heb ik met veel plezier het mooie ambt van wethouder mogen vervullen in de gemeente Zuidhorn. Ik ben erg blij en dankbaar dat het bestuur van de afdeling Westerkwartier van de ChristenUnie heeft uitgesproken dat ze graag willen dat ik in 2019 dat ambt in de nieuwe gemeente ga voortzetten. Na twee perioden Zuidhorn zou een derde periode misschien ‘meer van hetzelfde’ zijn, maar door de herindeling zijn er mooie nieuwe uitdagingen, voor mij persoonlijk, maar ook voor alle andere medewerkers en bestuurders. Ik ben enthousiast over het ontwerp van de nieuwe gemeente: dichter bij de inwoners vanuit een eigen DNA: dichtbij, nuchter en ambitieus. Dit past bij de manier waarop ik tegen mijn werk aankijk: als bestuurder moet je niet werken vanuit macht, maar dienstbaar willen zijn aan de samenleving, aan de inwoners en vooral aan hen die kwetsbaar zijn.

De ChristenUnie komt met een mooie concept-kandidatenlijst, een mix van ervaring en nieuw talent, waarbij alle windstreken van de nieuwe gemeente vertegenwoordigd zijn.

Lijsttrekker Peter Holsappel ken ik al vele jaren als een betrokken en wijs politicus met een echt ChristenUnie hart. In de raad en de samenleving van Marum heeft hij een goede naam, ik heb er alle vertrouwen in dat hij een uitstekend lijsttrekker en fractievoorzitter zal zijn, en kijk uit naar de samenwerking. Maar ook de andere kandidaten mogen er zijn. Ik heb in Zuidhorn altijd met een hecht en betrokken team van raadsleden en steunfractieleden mogen samenwerken, en hoop dat straks ook te kunnen doen. Wethouder en raadsleden hebben een verschillende rol en functie, maar je werkt voor dezelfde partij vanuit dezelfde uitgangspunten. Daarom is goede samenwerking van groot belang, al moet je elkaar wel ruimte geven.

Ik wil wel benadrukken dat het op dit moment nog om de concept-kandidatenlijst gaat. Deze lijst is een voorstel van het afdelingsbestuur aan de leden. Pas als de algemene ledenvergadering heeft ingestemd op 19 juni is er een definitieve lijst. En om wethouder te worden moet de nieuwe fractie natuurlijk wel gaan meedoen in het nieuwe college en mij dan voordragen. Maar met deze lijst heb ik daar alle vertrouwen in.

Ik begrijp dat De Streekkrant ook nieuwsgierig is naar de mening van de ChristenUnie over een aantal thema’s, die in de nieuwe gemeente kunnen gaan spelen. Dat kan ik mij goed voorstellen, maar daarvoor zul je moeten wachten tot de ledenvergadering, dan wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld. Maar dan kun je het beter aan de lijsttrekker vragen dan aan de lijstduwer.”