Betrokken inwoners Sebaldeburen zetten enquête op

“We willen heel graag weten wat er leeft onder de inwoners”

SEBALDEBUREN – Een groep betrokken inwoners van Sebaldeburen heeft een enquête opgezet voor medebewoners van het dorp. De laatste jaren worden er steeds minder activiteiten georganiseerd en zijn er eveneens minder vrijwilligers te vinden om het één en ander te doen. “Wij willen heel graag dat er weer het nodige georganiseerd gaat worden in het dorp”, laat Alieske Noordhof, één van de initiatiefnemers, weten. “In de enquête vragen we bewoners wat er leeft onder hen en wat zij graag zouden willen zien in het dorp”.

Het idee voor een dorpsenquête in Sebaldeburen komt voort uit een probleem dat al enige tijd speelt. “Waar en hoe vinden we nieuwe bestuursleden voor Sebaldeburen.net?” vertelt Noordhof. “Met te weinig bestuursleden kun je niet veel activiteiten organiseren en is het ook steeds moeilijker om ons dorpshuis, ‘t Spectrum, draaiende te houden. Zonder bestuursleden lijkt opheffing en sluiting steeds dichterbij te komen. ’t Spectrum draait namelijk op vrijwilligers.” Betrokken inwoner Frits Datema ging daarom (na toestemming van het bestuur) in gesprek met zo’n twintig inwoners om te kijken of zij het gebrek aan betrokkenheid ook op die manier ervaarden. “We organiseerden op 4 juni een eerste bijeenkomst waar verschillende ideeën aan bod kwamen”, gaat Noordhof verder. “De bewoners kwamen met voorstellen voor activiteiten, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een spooktocht, burendag en een groot evenement op 5 mei 2020”.

Op deze bijeenkomst werd eveneens het idee bedacht om een dorpsenquête op te stellen. De twintig aanwezige bewoners gaven namelijk aan: ‘wij willen wel, maar hoe zit het met de rest?’ “Een volledig terechte opmerking natuurlijk”, laat Noordhof weten. “En de aangekaarte problemen moesten we natuurlijk onderzoeken en vandaar deze dorpsenquête. Op deze manier bereik je een nieuwe groep mensen”. Afgelopen week zijn de initiatiefnemers begonnen met het huis-aan-huis bezorgen van de enquêtes en daar gaan ze tot en met week 39 mee door. “We doen de enquête ook niet in de brievenbus, maar overhandigen het persoonlijk aan de bewoners”, legt Noordhof uit. “Het belang van de enquête is naar ons idee ontzettend groot en op deze manier weten we zeker dat de mensen de enquête ook daadwerkelijk onder ogen hebben gehad”. In totaal worden de enquêtes bezorgd op 275 adressen in Sebaldeburen.

Naast het organiseren van activiteiten willen de initiatiefnemers er ook voor zorgen dat de mensen in Sebaldeburen meer met elkaar verbonden raken. “De saamhorigheid vergroten is het eigenlijk”, vertelt Noordhof. “Meer betrokkenheid creëren met elkaar en het dorpshuis. Uiteraard willen we eerst weten of hier behoefte aan is, vandaar dat daar ook naar gevraagd wordt in de enquête”. Een ander belangrijk punt in de enquête is de zorg voor elkaar. “Ons dorp bestaat uit jonge en oudere inwoners”, gaat Noordhof verder. “Je bent een klein dorp en je moet het met elkaar doen. Wij zouden het ontzettend fijn vinden dat buren elkaar kunnen helpen wanneer dat nodig is. Als het onderzoek voltooid is, hopen wij uiteraard dat naar voren komt dat de bewoners verbinding en activiteiten willen hebben in het dorp, maar ook dat zij mee willen helpen bij activiteiten”.

Op vrijdag 27 september organiseren de initiatiefnemers een buurtbarbecue voor het hele dorp Sebaldeburen. “Op deze manier komt het hele dorp samen”, legt Noordhof uit. “Ook kunnen we dan de enquête nogmaals onder de aandacht brengen en laten we de mensen alvast ‘proeven’ aan de verbinding die we in het dorp willen creëren. We zijn ontzettend benieuwd naar de reacties van de bewoners”. Aanmelden voor de buurtbarbecue is nog mogelijk. Via info@sebaldeburen.net komen inwoners van het dorp met de initiatiefnemers in contact.