Bewoners Doezum bezorgd over baggerdepot

“Er zijn voldoende redenen om deze vergunning niet te verlenen”

DOEZUM – Wetterskip Fryslân heeft voornemens om een baggerdepot aan te leggen aan de Doezumertocht in Doezum, maar de bewoners van deze weg zijn daar vol op tegen. Zij maken zich zorgen over onder andere de (stank)overlast en de gevolgen die het baggerdepot heeft voor de natuur. Op 5 mei hebben de bewoners daarom een brief geschreven aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om het baggerdepot tegen te houden. “Het baggerdepot gaat ervoor zorgen dat we een constante stankoverlast ervaren, waardoor we niet meer buiten kunnen zitten”, zegt Herman van Vliet. “Daarnaast wordt ons uitzicht eveneens verpest, omdat Wetterskip er een dijk omheen wil bouwen. Ook de natuur komt het niet ten goede. We doen er alles aan om het baggerdepot tegen te houden”.

Onlangs kreeg Van Vliet thuis bezoek van wethouder Bert Nederveen en een ambtenaar van de gemeente Westerkwartier. In dat gesprek peilden de wethouder en ambtenaar hoe Van Vliet aankeek tegen het baggerdepot, welke recht voor zijn woning zou worden aangelegd. “Zij vertelden mij dat Wetterskip de Doezumertocht wil uitbaggeren en dat daarvoor een aantal baggerdepots nodig zijn”, vertelt Van Vliet. “Zo willen ze bij het Van Starkenborghkanaal, aan het einde van de Doezumertocht, een klein baggerdepot en halverwege de Doezumertocht een groot baggerdepot. Ik heb direct aangegeven dat ik er fel op tegen ben als er voor mijn huis een baggerdepot komt. De voornaamste reden hiervoor is de overlast die zo’n baggerdepot veroorzaakt. Je hebt constante stankoverlast en daar komen tevens grote steekvliegen op af. Hierdoor zouden we niet eens meer buiten kunnen zitten”.

Wetterskip wil, om het baggerdepot af te schermen, een dijk bouwen. Deze dijk zorgt er tevens voor dat het uitzicht van de bewoners wordt verpest. “En dat voor ten minste twee jaar lang”, zegt Van Vliet. “De baggerwerkzaamheden zullen namelijk naar verwachting zo’n twee jaren duren, maar als het slib niet is opgedroogd, kan dat worden verlengd tot maar liefst tien jaar. Dat willen we natuurlijk niet laten gebeuren”. Naast de overlast die de bewoners verwachten te ervaren van het baggerdepot, maken ze zich ook zorgen over de negatieve gevolgen voor de natuur. “Hier aan de Doezumertocht hebben we een prachtig landschap met een hoge natuurwaarde. Ook dat verwoest je hiermee”, aldus Van Vliet.

De afgelopen weken zijn de bewoners meerdere malen bij elkaar gekomen om de problematiek te bespreken. Naast het sturen van een brief aan het college en de gemeenteraad, hebben zij tevens contact gehad met Wetterskip. “Zij zeggen dat er geen alternatieven zijn voor het baggerdepot, maar die zijn er wel zeker”, legt Van Vliet uit. “De Doezumertocht is ontzettend lang. Er zijn een hoop stukken aan de Doezumertocht waar geen huizen staan. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de bagger te verspreiden bij de boeren. Dat is wettelijk mogelijk”. Momenteel is het voor de bewoners afwachten of de gemeente een vergunning gaat verlenen voor de baggerwerkzaamheden van Wetterskip, maar Van Vliet heeft er vertrouwen in dat er een streep doorheen gaat. “In Winschoten heeft zich een vergelijkbare situatie voorgedaan en daar heeft de rechter uiteindelijk een streep door het baggerdepot gezet, ook vanwege de overlast. Bij deze zaak hebben wij informatie ingewonnen en gebruiken we om ook de komst van dit baggerdepot tegen te gaan”.

De bewoners zijn niet van plan om het algemeen belang in de weg te liggen. Zij zijn er ook van overtuigd dat de baggerwerkzaamheden door kunnen gaan, mits de baggerdepots op een andere locatie komen. “Dan moet er wellicht wat meer geld beschikbaar komen”, zegt Van Vliet. “De gemeente is vrij om een vergunning te verlenen, maar moet ook rekening houden met draagvlak. Het college moet opkomen voor de rechten van de burgers en als het deze vergunning wel gaat verlenen, gebeurt dat dus niet”.

Ook Laura Gall, eveneens bewoner van de Doezumertocht, verzet zich tegen de komst van het baggerdepot voor haar woning. “Het is iets vreselijks dat zo dicht bij je in de buurt komt”, zegt ze. “Volgens mij mag het zelfs niet eens zo dicht bij de woningen aangelegd worden. De vergunning is dan nog niet verleend, ze zijn er wel volop mee bezig. Ik hoop echt dat het niet doorgaat, want de overlast moet verschrikkelijk zijn”. In tegenstelling tot Van Vliet is Gall niet ingelicht door de gemeente over de eventuele komst van het baggerdepot. “Herman heeft het aan de bewoners doorgegeven”, zegt ze. “Wij zullen alles inzetten om de komst van het baggerdepot tegen te gaan. De brief die wij onlangs aan het college en de raad hebben geschreven, spreekt duidelijk verontrusting uit. Hier hebben we het nog niet eens over de regelgeving gehad. Mocht dat wel nodig zijn, dan gaan we dat ook zeker doen. Er zijn namelijk voldoende redenen om deze vergunning niet te verlenen”.

Reactie gemeente Westerkwartier
De omgeving van de Doezumertocht is zeer waardevol als het om landschap en natuur gaat. Een van de elementen daarin is uiteraard de Doezumertocht zelf. Om de wateraan- en afvoer van de vaart te verbeteren en om wateroverlast te voorkomen, wil het Wetterskip Fryslân deze uitbaggeren. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het verlenen van een vergunning aan het Wetterskip Fryslân voor een baggerdepot. Voor de besluitvorming hierover nemen we de bezwaren van de omwonenden mee en kijken we kritisch naar de gevolgen voor hen, maar ook voor de natuur. Het Wetterskip Fryslân heeft aangegeven voor omwonenden en landeigenaren een fysieke bijeenkomst te willen organiseren begin juni. Hiervoor hebben we onze, coronaproof ingerichte, raadzaal in Zuidhorn beschikbaar gesteld”.