Bewoners Gaickingalaan Zuidhorn teleurgesteld over niet-afgemaakte bloemenstrook en vernielde drainage

0
130

“Dit kunnen we niet accepteren”

ZUIDHORN – In het najaar van kwam de toenmalige gemeente Zuidhorn met het idee om een bloemenstrook aan te leggen op de groenstrook achter de woningen aan de Gaickingalaan in Zuidhorn. Dit in het kader van het groen een stuk aantrekkelijker maken voor bijen en vlinders. “Dit zou gebeuren over vrijwel de hele lengte van de Gaickingalaan, stond in de folder die we destijds hadden ontvangen”, vertelt Feitze van Zwol, die namens de bewoners van de Gaickingalaan spreekt. “Het was een prachtig initiatief, maar helaas is er niks van terechtgekomen. De bloemenstrook is slechts zo’n 1 meter breed en is een halve slinger over de groenstrook. Het ziet er niet uit”. Maar er is meer. Door de aanleg van de bloemenstrook is ook de drainage op het terrein vernield. “En dat kunnen we niet accepteren. We willen dat de gemeente dit herstelt en de bloemenstrook afmaakt of in oorspronkelijke staat herstelt”.

In oktober van 2018 werden de bewoners van de Gaickingalaan verrast met een folder over de bloemenstrook. Hierin werd aangegeven dat de toenmalige gemeente Zuidhorn een bloemenstrook wilde aanleggen, van ongeveer drie meter breed over de gehele lengte van het veld. In plaats van kort gras zou er daardoor in het midden een bloem- en kruidenrijk lint ontstaan. “Verder wilde de gemeente een bijenkast en enkele boomstammen plaatsen om op te zitten”, vertelt Van Zwol. “Daarnaast zou er een mooi educatiebord komen met uitleg. De feestelijke ‘inzaaidag’ mest plaatsvinden op woensdag 7 november 2018”. Maar al voor die inzaaidag plaats kon vinden, gebeurden er al vreemde dingen op het terrein. “Een paar dagen eerder had iemand met een trekker met een frees een slingerend zaaibed van net 1 meter breed gemaakt, door één keer heen en weer te rijden over de lengte van het terrein”, gaat Van Zwol verder. “Dus niet, zoals op de folder aangegeven, een strook van drie meter over het terrein. Dat was nog geen derde deel van het beloofde oppervlak”.

Op de inzaaidag op 7 november 2018 bleek volgens de bewoners ook nog eens dat er zelfs voor deze beperkte oppervlakte bij lange na niet genoeg zaad was om de hele voorbewerkte strook in te zaaien. “Bovendien is er achter de woningen in het oude gedeelte van de Gaickingalaan vrijwel niets terecht gekomen”, stelt Van Zwol. “Daardoor, en door de slechte voorbereiding van het zaaibed, was het niet zo’n bloemenfestijn als gehoopt. Slechts hier en daar is een bloemetje geplant”. Daar bleef het echter niet bij. In de zomer van 2019 is er namelijk, volgens de bewoners, gedurende het maaiseizoen met andere slingeringen dan het zaaibed grote delen van het oorspronkelijke zaaibed weer weggemaaid. “Het was ook niet meer als zaaibed te herkennen. Tenslotte is aan het eind van het maaiseizoen een grote maai-opraap combinactie gekomen die nog steeds met slingeringen vrijwel het hele terrein gemaaid heeft. Van het hele bloembed zijn in het oude gedeelte van de Gaickingalaan slechts één of twee plukjes terug te vinden. Bijen en vlinders kwamen er in die zomer ook vrijwel niet voor, omdat er geen bloemen waren. Het is jammer dat de gemeente niet waarmaakt wat het heeft beloofd”, aldus Van Zwol.

Naast dat de bloemenstrook niet is geworden zoals de toenmalige gemeente Zuidhorn had beloofd, zijn de bewoners boos en teleurgesteld over de vernielde drainages op het terrein. Dat is gebeurd bij het maaien van de groenstrook. “In het terrein liggen twee forse drainages”, laat Van Zwol weten. “Deze zijn te herkennen aan twee doorspuitputten achter de woningen, ter hoogte van nummer 10 en 18. Op het deksel van de doorspuit lag een normale stoeptegel. De putten waren daardoor goed in het terrein te herkennen, terwijl de maaimachine er gewoon overheen ging”. Vanaf de putten liep een 125 millimeter pvc-afvoerleiding naar de sloot. Midden in de sloot stond een witte houten paal van zo’n één meter hoog als markering van de leiding. “De man op de freesmachine moet deze dus gezien hebben”, gaat de bewoner verder. “Desondanks is hij met zijn frees boven over de putten doorgegaan met frezen, heeft de stoeptegels daarvoor aan de kant moeten leggen en heeft daarbij de bovenste twintig centimeter van de put afgefreesd, terwijl er in het twintig meter brede terrein ruimte genoeg was om er omheen te gaan. Daarmee is er zoveel grond in de putten gekomen dat de afvoer naar de sloot geblokkeerd is en de drainage niet meer werkt. Ook het bovenste deel van de meetbuis voor het grondwatermonitoringssysteem van de firma Wiertsema en Partners is mee gefreesd, dus vernield”.

De bewoners hebben een paar maanden later iemand van het bureau Wiertsema en Partners bezig gezien met het herstel van het meetpunt. Een van de bewoners heeft het punt duidelijk herkenbaar gemaakt door er twee paaltjes naast te slaan. “Van de gemeente is er nog een paar weken later iemand van de rioolservice geweest, heeft de vernieling geconstateerd en tegen de bewoners gezegd dat er nieuwe putten moeten lopen”, legt Van Zwol uit. “Toen maanden later nog niets van werkzaamheden aan nieuwe putten geconstateerd was, zijn enkele bewoners op de plek van de oude putten gaan graven en vonden daar in het terrein de restanten van de oude put, afgedekt met een gietijzeren deksel van een oude rioolput en daarna toegedekt met twintig centimeter grond. Daarmee was de hele doorspuit verdwenen en daarmee ook de functie van de put, namelijk het kunnen controleren van de werking en de mogelijkheid tot doorspuiten van de drainage”. In de daarop volgende herfst heeft een slootschoonmaker met zijn kraan ook nog eens een deel van de afvoerpijp naar de sloot vernield. De beide in de sloot geplaatste witte palen, die de plaats van de uitloop aangaven, zijn destijds ook verdwenen en met het slootvuil afgevoerd. “Daarmee heeft de gemeente haar zorgplicht voor het onderhouden en in stand houden van de voor de afvoer van (grond)water voorzieningen verzaakt”, aldus Van Zwol.

Dat die drainage er niet voor niets was, blijkt uit het volgende: “Mensen die vanaf het begin aan de Gaickingalaan gewoond hebben, vertellen dat die groenstrook achter de nummers 6 tot 20 altijd – zomer en winter – met auto’s met aanhanger berijdbaar was”, laat Van Zwol weten. “De strook was een speelveld voor de in de buurt wonende kinderen en werd daarom ook regelmatig in zijn geheel door de gemeente gemaaid. Op enig moment is kennelijk het gedeelte van de drainage achter de nummers L4A, L6 en 18 verstopt geraakt. Het terrein werd daardoor zo nat dat de maaimachines van de gemeente in de drassige grond wegzakten. De gemeente heeft er toen niet voor gezorgd dat de drainage in orde gemaakt werd, maar de makkelijke weg gekozen door het middengedeelte niet meer te maaien. Ook het terrein achter het nieuwe gedeelte van de Gaickingalaan is, hoewel daar ook de drainage ligt, in de wintermaanden zo nat dat het vrijwel onbegaanbaar is. Ook daar werkt de drainage dus niet goed. Het niet gemaaide gedeelte is steeds groter geworden, waardoor nu alleen nog maar twee banen helemaal aan de buitenkant gemaaid worden. Dat alles onder het mom van ecologisch beheer”.

De bewoners willen dat de gemeente de drainage repareert en daarnaast de bloemenstrook verder afmaakt, of het terrein in oorspronkelijke staat herstelt. In een brief aan de gemeente, die in juni is verzonden, hebben zij deze verzoeken ingediend. Tot op heden is daar nog geen reactie op geweest.

Reactie gemeente Westerkwartier:
“Vorig jaar is het terrein aan de Gaickingalaan inderdaad ingezaaid door onze medewerkers van Groen. Mede door de droogte is er echter verder nog weinig van terecht gekomen. Daarnaast heeft het ook een aantal jaren nodig totdat de bloemen daadwerkelijk tot bloei komen. Mochten de bloemen in de komende tijd niet echt tot bloei komen, zullen we het terrein opnieuw inzaaien. Ook met de defecte drainages gaan we op korte termijn aan de slag”.