Bij de Imker

Het weer is volgens mij wel het meest besproken onderwarp . Of je nou bij de krudenier, de bakker, de slachter of de kapper binnen der wordt altied wel over t weer proat. Dat ok gien wonder, elkeneen het der met te moaken en der is niks veranderleker dan het weer (behalve de mensen) en der ok altied wel wat over te zeggen.  Elk denkt der toch weer aans over. As de één het kold het, viendt de ander t lekker.

Nim nou bijveurbeeld het weer van t oflopen veurjoar en summer. We binnen het host al vergeten, mor  de eerste doagen van meert het, het nog vroren. Het voelde ok nog n keer hartstikke kold aan deur een hiele harde wiend. April was wel n hiele aparte moand. Het was niet allinneg de warmste moand ien ongeveer 300  joar, mor ok één van de natste. Mei doarientegen was weer extra dreug. Ok de rest van de summer was abnormoal, we hemmen de hiele summer uutzunderleke hoge temperaturen had. Ok is der zo goed as gien wotter vaalen. Tegeliekertied is der wel verschrikkelek veul wotter verdampt. Deur dizze combinoatie hadden we aan het enne van de summertied een extreem lege grondwotterstand.

De boeren wadden eerst hiel bliede met dit weer. De eerste snee gras kon al hiel vlug van t laand.  Loater ien e summer kwammen ze ien e problemen omdat der host gien gras meer groeide. Op summege plakken werd  t laand zelfs geel. Verschillende boeren mosten de veurroad die bestemd was veur de kommende winter al aanspreken. Omdat alle collega- boeren met hetzelfde probleem zatten was der ok praktisch niks te koop. As der nog al wat aan de koop kwam was het schrikboarend duur. Ok de bouwboeren hadden last van de dreugte. Eerappels bleven veuls te klein en dus kwammen der per bunder veul te min kilo’s of. Mor die boeren kinnen misschien wel  n hogere pries kriegen en zodoende de pien wat verlichten.

Veur andere mensen was het n ideoale summer. Strandtenten en ijscoboeren konden der niet tegen warken. En de meeste zwemboaden en amateurtuunders wadden dik tevreden. Het bad elke dag vol en zunnebloemen van wel 4 meter hoog ien e tuun. De druven wadden zelden zo mooi en zo zoet as dit joar. En dit hemmen we allemoal te danken aan t zunnege weer dat zowat de hiele summer duurd het. De kwekers van al dit moois wadden  natuurlek zo wies as de spreekwoordelijke oap met zeuven steerten.

Veur de imker is het t nije bijenjoar alweer begonnen. De volken hemmen allemoal voldoende sukkerwotter had. Nou is t mor ofwachten hoe ze de winter deurkommen. Het oflopen seizoen was  prima. Gien dooie volken ien t veurjoar en de volken groeiden hiel goed. Het zwermen moaken is geweldeg goed lukt. Ok het bevruchten van de jonge koninginnen is wonderwel goed goan. Toen de natte periode achter de rug was, was der n explosie ien e groei en bloei. Alles bloeide tegeliek en alles bloeide uutbundeg. De bijen hemmen het, ien ien dizze periode, smoordrok had met het hoalen van nectar. Binnen de kortste keren was het omzet ien hunning en kon ik n mooie klik oogsten. Ien e loop van e summer het zich dit hiele proces nog n keer herhoald. Toen het mooie weer mor niet ophield en de natuur ieder keer dreuger wer gaven de bloemen gien nectar meer. En as der gien nectar binnenkomt is der ok gien hunning te oogsten. Gelukkeg kwammen ze nog wel met veul stuufmeel binnen. Dat is neudeg as eten veur de larven en de jonge bijen. Ok binnen der dit joar veul nije roaten bouwd. Zodoende konden der veul roaten vervangen worden. De roaten binnen ien e zunnewassmelter smolten en doar is weer n mooi blokje bruukboare was van kommen.

Dit veurjoar en summer het elk dezelfde uren zunneschien en regen had. En het leit hielemoal aan je wark of hobby, hoe of je de aflopen zummer beleefd hemmen.