Bijzonder eerbetoon aan jubilaris

‘Vijftig jaar bij dezelfde werkgever’

GERKESKLOOSTER – Op maandag 24 april was het op de dag af maar liefst 50 jaar geleden dat de 65-jarige Jan van der Veen uit Oldekerk in dienst trad bij de voorloper van Friesland Campina in Gerkesklooster. Een bijzondere verdienste.
Destijds luidde de naam ‘Coöperatieve Zuivelfabriek Twee Provinciën’. Jan, toen 15 jaar oud ging vanuit zijn toenmalige woonplaats Visvliet op de fiets naar de fabriek aan de Verlaatsterweg langs het Van Starkenborghkanaal. Eén gesprek was voldoende om werknemer te worden. Hij begon in het pakhuis, waar hij vooral met kazen in de weer was. Na een paar maanden verkaste hij naar de botermakerij, waar hij alle voorkomende werkzaamheden deed. Een aantal jaren later volgde verplaatsing naar wat de poedermakerij wordt genoemd. Op die afdeling werkt hij nog steeds in ploegendienst. Van der Veen maakte het gehele veranderingsproces van handwerk naar een volledig geautomatiseerd productieproces mee. Hij heeft zich daar gemakkelijk op aangepast, omdat hij naar eigen zeggen veranderingsbereid was. ‘Niet elke verandering was even leuk’, aldus Jan ‘maar ik heb met de blik vooruit altijd geprobeerd om er het beste van te maken. Ik ben bovendien niet iemand die snel van de leg is en gewoon rustig blijft.’ Vanuit de leiding van het bedrijf werd Jan in het bijzijn van zijn naaste familie en collega’s toegesproken. Het bleek in het 123-jarige bestaan van de zuivelfabriek de eerste keer te zijn dat iemand de mijlpaal van een halve eeuw dienstverband heeft bereikt. De kans dat iemand anders dat ook nog eens gaat bereiken, werd als uiterst klein ingeschat. Jan werd uitgebreid bedankt voor de bewezen diensten en kreeg bloemen en een ingelijste speciale editie van het ‘Gerkeskrantje’, welke geheel aan een interview en terugblik met hem is gewijd. Het bedrijf is nog niet van Jan af en vindt dat helemaal niet erg. De ervaren kracht gaat door tot de voor hem pensioengerechtigde leeftijd en die bereikt hij in september 2024. Jan betrok zelf ook zijn echtgenoot bij de waarderende woorden die hem ten deel vielen: ‘Doordat ik altijd in ploegendienst werkte, was ik thuis veel afwezig en werd de aandacht voor de kinderen en de huishouding voor een groot deel door mijn vrouw verzorgd. Daar heeft ze nooit moeilijk over gedaan en daar heb ik geluk mee gehad.’ Jan was en is bovendien zeer maatschappelijk betrokken, waar ook veel vrije tijd inzit. Zo is hij onder meer beroepsverkeersregelaar, – al 37 jaar – en volleybalscheidsrechter bij de NeVoBo. Ook is hij bestuurslid van Dorpsbelangen en de IJsvereniging in zijn woonplaats. Op de vraag of hij wel eens overwogen heeft om voor een andere werkgever te kiezen geeft Jan het volgende antwoord: ‘Ja, maar dat is er nooit van gekomen. Het was financieel niet aantrekkelijk. Daar komt nog bij dat ik nooit met tegenzin naar mijn werk ben gegaan en de onderlinge sfeer altijd zeer goed is geweest. Ik ben wat dat betreft dan ook dankbaar, dat ik nu al 50 jaar in goede gezondheid voor het prachtige bedrijf in Gerkesklooster heb mogen werken.’