Bijzonder legsel

kieivitsnest

GROOTEGAST – Henk Barkhof stuurde foto’s in van een wel heel bijzonder legsel. “In het voorjaar hebben alle weidevogels het druk met het uitbroeden van hun eieren en het grootbrengen van hun jongen. En dat betekent dat ook de weidevogelbeschermers samen met veel boeren druk in de weer zijn om o.a. kieviten, grutto’s, tureluurs en scholeksters een handje te helpen. Dit doen ze door bijvoorbeeld nesten te markeren, zodat deze behouden blijven tijdens werkzaamheden als ploegen, bemesten en maaien, of door nestbeschermers boven de nesten te plaatsen om te voorkomen dat eieren worden vertrapt door het vee. Tijdens het zoeken naar de nesten kom je als vrijwilliger soms bijzondere dingen tegen. Zo vonden weidevogelbeschermer Otto Vogelzang en boer Auke Wobbes onlangs op een perceel bouwland nabij Eibersburen een kievitsnest met maar liefst zes eieren! Normaal gesproken bestaat het legsel van een kievit uit vier eitjes, soms drie. Wanneer er vijf eieren in een nest liggen kunnen we al van iets bijzonders spreken, maar zes eieren is echt een unicum. En meestal gaat het dan om twee wijfjes die in hetzelfde nest hun eieren hebben gelegd. Maar volgens Otto gaat het, gezien de onderlinge overeenkomst in de kleur en vooral de tekening van de zes eitjes, echt om de eieren van één wijfje. Laten we hopen dat in de toekomst meer kieviten dit voorbeeld volgen!”