Bijzondere opening nieuw fietspad Zuidhorn-Aduard

Wethouders geven goede voorbeeld

ADUARD – Woensdagmorgen openden de wethouders Henk Bakker, Bert Nederveen en Fred Stol op bijzondere wijze het nieuwe fietspad langs het van Starkenborghkanaal. Het betonnen pad van 2,2 kilometer lang en 2 meter breed is in een maand tijd aangelegd en loopt vanaf de brug Noordhorn-Zuidhorn langs de zuidzijde van het kanaal en sluit aan op het Aduard 800 pad bij de Spanjaardsdijk Zuid. Alle drie wethouders zijn fervente fietsers. Waar het kan pakken zij bij voorkeur de fiets: naar het gemeentehuis en naar overleggen met dorpsbelangenverenigingen, ondernemers, inwoners en natuurlijk in hun vrije tijd. Voor alle drie geldt, dat fietsen een gezonde en duurzame manier van bewegen en vervoer is. Ze zijn dan ook blij met dit nieuwe fietspad, dat een prachtige verbinding vormt tussen Zuidhorn en Aduard en langs een mooie strook natuur en cultuur van de gemeente Zuidhorn loopt. De aanleg is mede mogelijk gemaakt door het Waterschap Noorderzijlvest, dat de grond langs het kanaal beschikbaar heeft gesteld.