Bloemetje voor oudste ChristenUnie-lid

Achtkarspelen - christenunie werkbezoek

ACHTKARSPELEN – Het provinciaal campagneteam van de ChristUnie ging vrijdag samen met lokale ChristenUnie-leden op bezoek bij verzorgingshuizen ’t Suyderhuys en Haersmahiem om daarmee aandacht te vragen voor goede zorg en het leefbaar houden van de regio. De ChristenUnie- vertegenwoordigers vinden dat er voldoende zorg in de buurt moet blijven. Tijdens de regio-tour van het Provinciale ChristenUnie-campagneteam werd vrijdagmorgen een bloemetje aangeboden aan de 98-jarige mevrouw de Beer-van der Laan. Zij is het oudste lid van de lokale ChristenUnie-afdeling. Zij waardeerde het gebaar zeer en gaf aan zeker gebruik te maken van haar stemrecht. Douwe van Oosten maakte een foto bij de overhandiging van het bloemetje.