Bouw nieuw MFA Paesens/Moddergat van start

Moddergat - mfa

PAESENS/MODDERGAT – Er is gestart met de bouw van de nieuwe Multifunctionele Accommodatie op het sportveld van Paesens-Moddergat. Van het nieuwe gebouw wordt verwacht in 2014 klaar te zijn. Deze zal gebruikt worden als sport- en jeugdfaciliteit, een gedeelte wordt jeugdhonk en het resterende gedeelte wordt sportkantine met bijbehorende kleed-/doucheruimte. In samenwerking met de gemeente heeft de Stichting Multifunctionele Accommodatie Paesens-Moddergat, bestaande uit vrijwilligers, de afgelopen jaren het project uitgewerkt. Toen de plaats en tekeningen gereed waren, moesten ze het financiële plaatje nog rond zien te krijgen. Uiteindelijk is dit gelukt door met name bijdragen van de Gemeente Dongeradeel, het VSB Fonds, het Oranje fonds, Provincie Fryslan, de NAM en de Rabobank. Ook het draagvlak vanuit het dorp is breed: er is steun van het Dorpsbelang, de Feestcommissie, anonieme geldschieters en de eigen Actiecommissie heeft veel geld opgehaald met acties in en rond het dorp. De kosten worden geminimaliseerd door zoveel mogelijk werkzaamheden uit te laten voeren door vrijwilligers.