Brainstormsessie moet duidelijkheid verschaffen over NAM-Park

Talstra: “Kommerzijl moet nú laten weten wat ze willen”

KOMMERZIJL – Eigenlijk is hij al een tijdje geen voorzitter meer van de Kommerzijlster Dorpsbelangenvereniging Aktie ’68. “Maar ik begrijp de verwarring”, lacht Frans Talstra, teruggrijpend op het artikel in de Streekkrant van 13 juni, waarbij Talstra werd neergezet als voorzitter. Nog altijd is hij het aanspreekpunt voor de gemeente Zuidhorn over het dorp Kommerzijl en nog altijd is Frans degene die bedrijven, organisaties én media achter de spreekwoordelijke broek aan zit om zaken gedaan of onder de aandacht te krijgen. Zoals het NAM-Park, officieel Noorderriet geheten. Op 20 september 1995 kreeg Kommerzijl haar natuurpark dat ervoor moet zorgen dat de NAM-locatie lekker uit zicht blijft. Landschappelijke inpassing heet het met een mooie uitdrukking. Nu –ruim twintig jaar verder-  is het park doorgegroeid, doorgewoekerd en een doorn in het oog van een aantal Kommerzijlsters. Daarom wordt er op 3 juli een inspraakavond gehouden in Dorpshuis Soltketen. “Het dorp kan zich dan uitspreken over wat er volgens hun met het park moet gebeuren”, stelt Frans Talstra.

We lopen met Frans een gezellig stukje door het prachtige natuurpark heen. “Het is de beste manier om jou te laten zien wat er aan schort”, aldus de voormalige voorzitter van de dorpsvereniging. Onderweg wijst hij op de vijver die vol groen en wier zit. “Het ziet er niet mooi uit”, vindt hij. “Het water staat stil en er is weinig stroming. Eigenlijk niet wat veel mensen hier verwacht hadden.” Dat geldt ook voor het eiland dat in de vijver achter De Akkers is neergelegd en inmiddels overwoekerd is. “Het bederft het uitzicht op wat eigenlijk een prachtig park is”, stelt hij vast. “Al vinden veel inwoners ook dat het riet in het park wel iets minder mag.” Er staat inderdaad veel én hoog riet in het natuurpark dat door veel Kommerzijlsters én recreanten van buitenaf gebruikt wordt. En dat is niet onlogisch als je bekijkt dat het park inmiddels een grote hoeveelheid mooie bloemen en planten bevat. “Sommige zelfs zeldzaam”, benadrukt Frans. “Maar dit moet geen opsomming worden van wat allemaal beter kan of anders moet. Tenminste, niet in de Streekkrant. De meningen in het dorp lopen uiteen en de meesten vinden wel iets van het park en welke kant het op zou moeten. Met het sportveld, de speeltuin en de vijver ligt er een prachtig stukje natuur wordt heerlijk gerecreëerd kan worden. Kommerzijl heeft door het park een enorme facelift gekregen. Maar er schort dus het één en ander aan. Hoe gaan we nu verder? En daar moeten we het met z’n allen over hebben.” 3 juli dus. De dag dat er een inspraakavond plaatsvindt in Dorpshuis Soltketen. Frans: “Wethouder Henk Bakker is deze avond aanwezig, evenals de groenvoorziening van de gemeente die zal vertellen hoe het park is ontstaan en wat er de afgelopen jaren allemaal mee is gebeurd. Ook Landschapsbeheer Groningen is aanwezig en gaan –als ervaringsdeskundigen- een presentatie geven over de ecologische ontwikkelingen. Daarna volgt er een vragenronde waarbij het dorp kan aangeven wat zij vinden dat er moet gebeuren met de dorp-kant van het park.” Talstra hoopt op een grote respons vanuit het dorp. “Hopelijk komt men massaal meedenken en meediscussiëren”, zegt hij. “We moeten met z’n allen brainstormen om het park de juiste richting op te krijgen. En dat kan met de gemeentelijke herindeling op komst niet te lang meer wachten. Nu kunnen wij onze zaken nog regelen met de gemeente Zuidhorn, dat zal straks in de grote gemeente Westerkwartier ongetwijfeld niet gemakkelijker worden.” De inspraakavond op 3 juli in de Soltketen begint om 19.30 uur. Alle Kommerzijlsters zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen en hun lichtje te laten schijnen over het park Noorderriet.