Brandweer en burgemeester doen inventarisatie bluswatervoorzieningen

    “Open wateren en waterputten zijn voornamelijk belangrijk voor de buitengebieden”

    DOEZUM/STREEK – Afgelopen donderdag heeft burgemeester Ard van der Tuuk, in samenwerking met de brandweer, de officiële aftrap verricht van het project inventarisatie en analyse bluswatervoorzieningen. De gemeente Westerkwartier is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bluswatervoorzieningen. In het kader van onderzoek naar ‘witte vlekken’ (locatie waar geen of beperkt bluswater is/ waar de aanrijden niet worden gehaald en/of die niet bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen) heeft het college opdracht gegeven om de bluswatervoorzieningen te inventariseren en analyseren. Daar is afgelopen donderdag een start mee gemaakt in Doezum.

    De inventarisatie betreft een overzicht van de beschikbare brandkranen, secundaire watervoorzieningen (zoals open water) en tertiaire watervoorzieningen (zoals publiek/gemeentelijke en private waterbronnen). De analyse bestaat uit bepalen of de bluswatervoorzieningen functioneel (kunnen) zijn. “De afgelopen periode hebben wij veel aandacht besteed aan de brandpreventie”, vertelt Van der Tuuk. “Wat kun je allemaal doen om een brand te voorkomen? Maar daarnaast is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor wat je kunt als er wel een brand is uitgebroken. Het is van belang dat je het qua water op orde hebt. Zo moeten we kijken naar waar open wateren zijn en hoe diep deze zijn. Dat hebben we afgelopen donderdag ook gedaan aan de Doezumertocht, samen met de brandweer”.

    De wateren zijn met name van belang voor inwoners die in het buitengebied van de gemeente Westerkwartier wonen. Bij een brand moet er zo snel mogelijk water beschikbaar zijn om het vuur te doven. “Brandweerauto’s hebben in totaal drieduizend liter water bij zich, waarmee ze ongeveer vijftien minuten kunnen blussen”, vertelt Johan Bosklopper, woordvoerder van de brandweer. “De meeste woningbranden worden geblust met dat water, maar er zijn natuurlijk ook gevallen waarbij er meer water nodig is. Daarbij spelen open wateren of waterputten een belangrijke rol”. Bij een brand is, naast het beschikbare water, ook de aanrijdtijd van belang. Voor de Peebos betekent dit dat de brandweer ongeveer 12 minuten na de melding ter plaatse is. “De dichtstbijzijnde brandweerpost vanaf hier is die in Grootegast. Voordat we alles hebben opgebouwd en kunnen gaan blussen, zijn we al met al zo’n achttien minuten, na de melding, verder. Een brand kan binnen drie minuten dodelijk zijn. Daarom is de voorkant van de brand ook ontzettend belangrijk. Zorg dat je bijvoorbeeld een rookmelder hebt, zodat je direct geseind wordt wanneer er brand is”, aldus Bosklopper. Op de site www.rookmelders.nl kan men heel makkelijk checken hoeveel er nodig zijn en waar ze moeten hangen.

    De komende periode gaan de gemeente Westerkwartier en de brandweer samen in kaart brengen waar open wateren zich bevinden en of dit ook daadwerkelijk bruikbaar is. Ook waterputten worden gezocht, aangezien deze waterbronnen eveneens kunnen helpen om een brand te blussen. Een inwoner van de gemeente Weterkwartier die zo’n waterput heeft, is Ytsen van der Velde, fractievoorzitter van VZ Westerkwartier. “Zo’n twintig jaar geleden heb ik een waterput gekregen, toen ik het idee had om een waterpomp aan te sluiten. De waterput kan, waar nodig, gebruikt worden door de brandweer. Ze kunnen de slang aansluiten op de kraan, waardoor er voldoende water beschikbaar is”. Niet alle waterputten zijn echter bruikbaar. Bosklopper: “Het onderhoud van de put is ontzettend belangrijk. Als je hem niet goed onderhoudt, verzandt deze, waardoor het water niet meer bruikbaar is. Echter is de waterput wel een goede oplossing. Inwoners die een waterput hebben, roepen we dan ook om zich bij ons te melden”.