“Brede School Zuidhorn begint een prestigeproject te worden”

Brede School Minko Jansma

Raadslid Minko Jansma (PvdA) wil opnieuw discussie over locatie school

ZUIDHORN – Volgens Minko Jansma moet de bouw van de Brede School in de Oostergast niet doorgaan. Het raadslid is geschrokken van het hoge bedrag dat de nieuwe school moet gaan kosten. Daarnaast zitten ouders volgens hem niet te wachten op de verhuizing naar ‘de andere kant van het spoor’. Het raadslid van de PvdA staat alleen in zijn strijd, maar hoopt nu dat de verhuizing niet doorgaat.

Het raadslid zegt altijd al zijn twijfels gehad te hebben bij de nieuwe locatie van de school. “Over die plek is gesproken in een tijd dat de hele Oostergast volgebouwd zou worden. Nu zijn de tijden veranderd en worden er veel minder woningen gebouwd. 75% van de leerlingen van de school wonen straks aan de andere kant van het spoor. Ouders klagen er steen en been over.” Zo heeft het raadslid ook zijn kinderen aangeraden om zijn kleinkinderen straks naar De Windroos te brengen. “Dan hoeven ze niet meer dat hele eind te fietsen.”

Volgens Jansma is het niet verstandig dat er straks een school komt van ongeveer 400 leerlingen. “Ik ben tegen het ophokken van kinderen. De school wordt straks te groot. Leraren moeten het wel kunnen behappen en met zoveel kinderen lukt dat gewoon niet. Daarnaast komen er nog veel meer kinderen bij voor de kinderopvang.”

Het raadslid wijst erop dat enkele jaren geleden het Groene Kruisgebouw naast De Borgh is aangekocht om een eventuele uitbreiding daar plaats te kunnen laten vinden. “We noemden dat toen een strategische aankoop, maar iedereen doet nu alsof zijn neus bloedt.” Volgens Jansma kan er fors bespaard worden als op de huidige locatie nieuwbouw plaatsvindt. “We hoeven dan ook geen grond aan te kopen, want die hebben we allemaal al in bezit. Ik denk dat je op de huidige locatie een prachtige school kunt bouwen voor maximaal zes miljoen euro. Dan besparen we bijna drie miljoen.” Door fors te besparen hoeft Volgens Jansma de OZB ook niet omhoog. “We hebben drie jaar lang 15% extra OZB gevraagd. Nu moet echt de rem erop.”

Als een ander nadeel noemt Jansma het gat dat straks in het centrum ontstaat. “We krijgen daar een groot stuk grond waarop niks staat. We weten allemaal dat het niet goed gaat met de bouwlocaties in het dorp. Kijk maar naar bijvoorbeeld Hekkema of Boerema. Nu ook de huidige huisartsenpraktijk leegstaat wordt het gat steeds groter.”

Nieuwbouw op de nieuwe locatie zou wel snel klaar moeten zijn. “Liever nog gister dan vandaag,” zegt Jansma daarover. “De leerlingen zitten te wachten op een nieuwe school. Als we snel daar iets nieuws bouwen hoeven we ook niet maandenlang units te huren. Al vraag ik me af of zelfs dat nodig is. We hebben in onze gemeente een aantal scholen die helemaal of deels leegstaan. Met bussen kunnen we de leerlingen daar tijdelijk naartoe brengen.” Als de bouw van de school in de Oostergast wel doorgaat verwacht Jansma dat veel ouders uit Noordhorn ervoor zullen kiezen om hun kinderen op de nieuwe school onder te brengen.

Dat de raad op 11 februari al moet beslissen over het toekennen van de gevraagde € 8,675 miljoen voor de school vindt het raadslid veel te vroeg. “We moeten eerst het rapport over de verkeersveiligheid afwachten. Anders kan het college straks doen wat zij wil. We moeten zeker weten dat de route naar de locatie veilig is. Ook omdat er vlak langs de school een gasleiding ligt die Groningen en Grijpskerk met elkaar verbindt. Het nieuwe Zonnehuis moest door die leiding al worden verplaatst. De gevarenzone rond zo’n buis is 50 meter, maar bij locatie met kinderen wordt dat nog veel meer.”