Buitenles voor groep 7 en 8 van CBS Rehoboth

OLDEKERK – Donderdagochtend 14 oktober begon de lesdag van groep 7 en 8 van CBS Rehoboth in Oldekerk in het natuurgebied ‘De Kuzumerkooi’. Lopend van school vertrokken de leerlingen naar het natuurgebied De Kuzumerkooi. Daar werden ze opgewacht door Marieke de Boer van Staatsbosbeheer. Na een kort voorstelmoment bleef de helft van de groep bij boswachter Marieke achter en vertrok de andere helft naar de vrijwilligers van de Kuzumerkooi. De leerlingen hielpen de vrijwilligers van de Kuzumerkooi met het inzaaien van een wild bloemenmengsel. Verder kregen de leerlingen uitleg over de werking van de eendenkooi werd er een blik geworpen in de vleermuizen grot. Bij boswachter Marieke was er een groepsopdracht waarin er als team samengewerkt moest worden. Juf Theresia  had ook nog een leuke taalopdracht met voorwerpen uit de natuur. Kortom een zeer geslaagde ochtend met onder andere dank aan de vrijwilligers van de Kuzumerkooi en Staatsbosbeheer.