Buitenpost krijgt Sinnegreide

Meerderheid wil ruimte houden voor mogelijk AZC

BUITENPOST – De gemeente Achtkarspelen laat op het industrieterrein ten noorden van Buitenpost een Sinnegreide aanleggen. Dat is het Friese woord voor een veld vol zonnepanelen. Het terrein moet 30% van het dorp van stroom kunnen voorzien. Tegen het plan was weerstand van de oppositie. CDA en ChristenUnie zijn tegen. Zij vrezen dat het stuk grond voor te weinig geld verkocht is. Ook willen meerdere partijen dat er ruimte voor een AZC blijft.

Het nieuwe project van de gemeente Achtkarspelen moet tien miljoen kWh per jaar opleveren. Volgens de gemeente is dat 30% van de totale energiebehoefte van het dorp Buitenpost en 5% van de hele gemeente. Als het bevalt, moet het terrein ook nog eens uitgebreid kunnen worden. De gemeente heeft voor de plannen gekozen omdat zij actie wil ondernemen voor de fossiele brandstoffen op zijn.

Kritiek op de plannen is er vanuit de oppositie. Volgens Romke van der Wal (CDA) zijn de omwonenden nauwelijks bij de plannen betrokken. Iets wat zowel wethouder Marten van der Veen (FNP), als zijn partij – bij monde van Wietske Poelman – tegenspreken. Zij wijzen erop dat er een week voor de besluitenvorming nog een informatieavond voor omwonenden was. Volgens Poelman is het van belang om zoveel mogelijk hectare in te zetten om zonne-energie op te wekken.

Een ander lastig punt is dat op het terrein een mogelijk AZC komt. Boze tongen beweren dat FNP en GBA het terrein vol willen zetten, zodat er geen AZC gebouwd kan worden. Beide partijen gingen daar niet op in. De PvdA sprak wel over de grond met betrekking tot het AZC en via een breed gesteunde motie werd afgedwongen dat een mogelijk AZC voorrang krijgt bij de bouwplannen. Wanneer de Sinnegreide af is, is nog alles behalve duidelijk. Eerst moeten nog bedrijven gevonden worden die willen bouwen.

De stevigste kritiek kwam tijdens de discussie van het GBA. De partij was niet tegen de plannen, maar irriteerde zich wel aan het CDA en de ChristenUnie. De partijen hadden eerder de besluitvorming uit laten stellen, waardoor de hele ontwikkeling een maand vertraagd was. “Wordt het niet eens tijd dat het college een keer niet door CDA en CU op de rem hoeft te trappen, omdat de partijen steeds met argumenten komen om dingen tegen te houden?” zei Frans Hoekstra. De partijleider van het GBA doelde daarmee op een reeks van agendapunten, waar het CDA in de afgelopen vergaderingen niet over had willen stemmen. Hierdoor schoven die besluiten allemaal minimaal een maand op. Het CDA zag dat anders. “Als het een goed voorbereid voorstel is gaan we akkoord,” zei Lydeke Zandbergen na de vergadering. “Anders houden we het tegen.”