Burgemeester Ard van der Tuuk reikt noodpakketten uit

WESTERKWARTIER – Burgemeester Ard van der Tuuk heeft afgelopen donderdag aan drie inwoners van de gemeente Westerkwartier een noodpakket overhandigd. De winnaars werden uitgekozen na loting onder de 700 deelnemers aan de enquête over risicobewustzijn, zelfredzaamheid en informatiebehoefte die de gemeente Westerkwartier in september en oktober uitvoerde. Dick van der Vegt uit Den Horn was een van de gelukkigen.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat vier op de vijf inwoners van de gemeente Westerkwartier zich in het dagelijks leven veilig voelen. Daarnaast zijn de inwoners zich over het algemeen bewust van de veiligheidsrisico’s en ervaren zij verkeersveiligheid als grootste veiligheidsrisico. Ongeveer de helft van de inwoners is bovendien voorbereid op uitval van vitale infrastructuur, zoals ICT, elektra, gas of water. Daarnaast werd uit het onderzoek duidelijk dat inwoners overlast ondervinden van zwerfvuil en rommel op straat en dat een kwart van de inwoners overlast ervaart door vuurwerk. Overlast door carbid schieten wordt veel minder benoemd.

De uitkomsten van het onderzoek dienen als input voor het gemeentelijk jaarplan Integraal Veiligheidsbeleid 2021 en jaarwerkplan van de politie Westerkwartier. Ook worden de uitkomsten gebruikt om gericht risicocommunicatie in te zetten.