Burgemeester Bert Swart

Bert Swart 2011

Burgemeester Bert Swart van de gemeente Zuidhorn heeft zich afgelopen week duidelijk uitgesproken over de herindeling van de gemeenten. “Als Westerkwartier gemeenten hebben we in principe voor elkaar gekozen. Wel heeft de raad van Zuidhorn als voorwaarde gesteld dat de financiële situatie van alle vier de gemeenten wordt uitgezocht.” Hij verwachtte hieruit geen grote problemen. “Kijk, verschil zal er altijd zijn. De ene burger is ook rijker dan de andere. We spreken hierbij dan ook over verschillen in extreme mate, dus echt financiële pijnpunten.” Nog voor het einde van dit jaar moet er een definitieve beslissing worden genomen. “Het is de bedoeling dat er in september à oktober een nader voorstel ligt. Een eerste opzet, zeg maar. En eind dit jaar willen we definitief richting kiezen.” Wie denkt dat het herindelingsproces dus toch snel kan gaan, heeft het mis. “De wettelijke procedure duurt daarna alleen al anderhalf jaar.” Grote vraag is nu hoe het met het Middag-Humsterland verder gaat. “Dat moet geen competentiestrijd worden. Leidend is wat de burgers willen”, vindt Swart. “We moeten nu wel eenduidigheid creëren. Wij zullen dus niet meer als Zuidhorn met Winsum over Middag-Humsterland praten, maar als Westerkwartier gemeenten.” Er zijn meer randgebieden waar nu naar wordt gekeken. “Zou je De Marne of Winsum erbij moeten trekken?”