Burgemeester door het stof vanwege ICT-samenwerking

“We dachten dat we alles in de greep hadden”

LEENS – Burgemeester Koos Wiersma (CDA) trok afgelopen dinsdag zelf het boetekleed aan toen in de gemeenteraad gesproken werd over de uit de hand gelopen kosten voor de ICT-samenwerking tussen De Marne, Winsum en Bedum. De raadsleden werden geconfronteerd met een overschrijding van bijna € 200.000. Voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van derden.

De raadsleden waren kritisch op de burgervader en het feit dat de kosten veel hoger waren geworden dan verwacht. “Onze wethouder heeft financieel schoon schip gemaakt de afgelopen jaren. Daar waren we heel blij mee. Het lijkt nu dat Winsum en Bedum het veel minder nauw nemen,” stelde Marten Buikema (PvdA). Hij vroeg zich af hoe het ‘in vredesnaam’ mogelijk was dat de kosten zo hoog opgelopen waren. Collega-raadslid Paul Steenman (GroenLinks) sprak van een schokkende overschrijding.

Voor Johan van der Vis (VVD) was de overschrijding onacceptabel. Volgens hem had er veel eerder een signaal afgegeven moeten worden. Kritische woorden ook van Theo de Vries (CU): “De gemeenten hebben zich hier flink in vergist. Erger vind ik de bestuurlijke kant. Ik kan me niet voorstellen dat de stuurgroep op een gegeven moment niet doorhad dat het bedrag zo fors overschreden zou worden. Wij vinden dit onvoorstelbaar.”

Volgens Wiersma zijn de kosten ontstaan toen de verschillende afdelingen werden samengevoegd. “De technieken waren ingewikkeld en de verschillen waren groter dan we hadden gedacht. Daarbij speelde dat we zorgvuldig moesten werken, omdat er door de overige medewerkers wel doorgewerkt moest kunnen worden.” Ook bleken de medewerkers van de gemeente Bedum onvoldoende gekwalificeerd voor het gevraagde werk. “Deze medewerkers zijn uiteindelijk niet op de nieuwe afdeling geplaatst, maar hebben ander werk gekregen in Bedum. Dat heeft geleid tot extra spanning.”

Tijdens de discussie stelde Van der Vis dat de voorbereiding niet goed was gegaan. Dit was Wiersma met hem eens. “We dachten heel lang binnen de begroting te kunnen blijven opereren. Toch was er onvoldoende zicht op en dat heeft als resultaat gehad dat we nu pas een heldere rapportage kunnen doen. Dat is laat, veel te laat. We hadden u als raad eerder moeten rapporteren. Dat trek ik mij als portefeuillehouder en lid van de stuurgroep aan.” Later benadrukt Wiersma dit weer. “Het had eerder moeten rapporteren, maar dat hebben we niet gedaan. We dachten dat we alles in de greep hadden.”