Burgemeester Kor Dijkstra reikt zeven lintjes uit

grootegast ko groep 1

GROOTEGAST – Nietsvermoedend is een zevental personen afgelopen vrijdag naar de raadszaal van het gemeentehuis gelokt. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kregen van burgemeester Kor Dijkstra het welbekende lintje opgespeld.

De heer Hendrik (Henk) Berends uit Sebaldeburen is al sinds 1975 vrijwilliger bij de molenstichting Westerkwartier e.o. en molenaar op de poldermolen De Eendracht te Sebaldeburen die volgende maand 125 jaar bestaat. Hij zorgt ervoor dat de molen in stand wordt gehouden en schreef een net verschenen boek over De Eendracht. In het verleden was hij van het Groninger molenblad De Zelfzwichter en onder andere vrijwilliger bij de Stichting Groninger Molenvrienden. Henk Berends is ook lid geweest van de Commissie Open Monumentendag Grootegast en voert diverse administratieve werkzaamheden uit voor de Protestantse Gemeente Grootegast/Sebaldeburen.

Mevrouw Martje Hiddiena (Maddy) Berends-De Vries uit Sebaldeburen is net als haar man al jaren vrijwilliger bij de Molenstichting Westerkwartier e.o. Nog altijd springt ze regelmatig bij waar het maar nodig is in het belang van de poldermolen De Eendracht. Maddy Berends heeft jarenlang het Spectrum schoongehouden en als kindernevendienstleider bij de Protestantse Gemeente Grootegast/Sebaldeburen kinderen bij de activiteiten rond de zondagse erediensten betrokken. Ook voor kinderkoor De Regenboog en de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), afdeling Grootegast heeft ze zich onder andere ingezet.

Mevrouw Trijntje (Trienke) de Groot-Funcke uit Grootegast was jarenlang keukenmoeder tijdens het jaarlijkse schoolkamp voor de kinderen van groep 8 van de Jan Kuipersschool te Grootegast en verricht nog altijd vrijwilligerswerkzaamheden voor de school. Daarnaast is ze organisator van de kerkradio van de Protestantse Gemeente Grootegast/Sebaldeburen en als medeoprichter van de Stichting Vier Mei Grootegast nog altijd actief voor deze stichting.

Mevrouw Jitske Hazenberg-Van Slooten uit Oldekerk is al 47 jaar actief lid en vrijwilliger bij de Christelijke Zangvereniging Zingt Gode Lof te Oldekerk. Ze heeft onder andere gefungeerd als penningmeester, tweede voorzitter en secretaris en is belast met het organiseren van optredens van het koor in verzorgings- en verpleeghuizen. Ze was jarenlang actief lid van het verjaardagfonds van de Protestantse Gemeente Niekerk-Oldekerk-Faan, ouderling van deze gemeente en lid van de beroepingscommissie van de kerk. Al sinds 1988 organiseert Jitske Hazenberg het zanguurtje bij het verzorgingshuis Het Hooge Heem in Grootegast. Verder was ze onder andere jarenlang overblijfmoeder en collectant voor diverse instanties.

Mevrouw Margien (Marry) Kruizinga-Berends uit Kornhorn is al vijftig jaar lid van de christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging Passage en is al meerdere keren voorzitter geweest. Ze is al 48 jaar actief binnen de Hervormde Gemeente te Opende als onder andere bezoekdame en ouderling. Al jarenlang levert Marry Kruizinga een bijdrag aan dorpskrant De Parel in Kornhorn.

De heer Kornelis Hendrik (Kor) Snip uit Doezum heeft zich ingezet voor de Gereformeerde Kerk te Doezum, Ons Dorpsbelang in Doezum en de Ouderensoos in dit dorp. Hij organiseert ondere andere de jaarlijkse rommelmarkt voor de muziekvereniging

Beatrix en is betrokken bij het verzorgen van de broodmaaltijden tijdens de jaarlijkse feestweek in Doezum. Hij zet zich in voor de Historische Werkgroep Old Doesum en de Protestantse Kerk.

Mevrouw Reiny Snip-Nicolai uit Doezum is jarenlang ouderling geweest binnen de Gereformeerde Kerk te Doezum en is onder andere voorzitter van de Ouderensoos in Doezum. Vanaf 1997 tot heden is ze samen met haar man koster van de Protestantse Kerk in Doezum. Samen runnen ze geheel vrijwillig het kerkelijke centrum.