Buurtsportcoach SWgZ richt zich op actief verbinden

Jelmer Helmholt: “Sport verbindt. En leert kinderen om samen dingen te doen”

ZUIDHORN – Pas 21 jaar is hij; Jelmer Helmholt. Visie kan de (jongste kracht) per 1 maart aangenomen medewerker van Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn (SWgZ) echter niet ontzegd worden. Als buurtsportcoach in de gemeente Zuidhorn weet hij wat hij wil bereiken en is vastbesloten om te slagen. “Een noodzaak”, vindt Jelmer, “dat elk kind andere kinderen uit zijn of haar eigen omgeving kent en samen speelt. Dat is wenselijk.”

SWgZ heeft met Bart Brandts Buys al een buurtsportcoach in huis, maar koos er recent voor om met Jelmer extra kracht in huis te halen. Een praktisch ingestelde deskundige die meer activiteiten kan organiseren en meer kinderen en jongeren gaat bereiken. “Vanuit de gemeente Zuidhorn, de scholen en betrokken inwoners kwam het verzoek om buiten schooltijd activiteiten te organiseren voor basisschoolkinderen”, vertelt Jelmer. “Om dat te realiseren hebben de gemeente en SWgZ samen een extra functie gecreëerd die ik vanaf 1 maart invul.”

De doelstelling van Jelmer is om met buitenschoolse activiteiten kinderen meer in beweging te zetten en te leren hoe je samen kunt spelen en samen kunt werken. “De start is gemaakt in Noordhorn”, zegt hij. “Daar organiseer ik in overleg met de kinderen een aantal activiteiten. De resultaten zijn direct zichtbaar, want hoe raar het ook klinkt, niet elk kind uit Noordhorn kent elkaar en dat effect hebben deze activiteiten nu wel.” Jelmer wijst erop dat kinderen op verschillende scholen zitten, waardoor zij elkaar niet ‘automatisch’ ontmoeten en samen optrekken. “SWS de Vlieger meldde zich als eerste met de vraag om buiten schooltijd activiteiten op poten te zetten”, verklaart Jelmer de start in Noordhorn. “Daar organiseren we nu diverse sport- en spelactiviteiten.” Het aanbod is divers, meldt hij. “En toegespitst op de kinderen en hun wensen. Als er veel vraag is naar voetbal, dan houden we een voetbaltoernooi. Als de deelnemende kinderen meer zien in een speurtocht, dan doen we dat. Maatwerk is de sleutel om alle kinderen te bereiken, geïnteresseerd te krijgen en aanwezig te houden.” Noordhorn is het beginstation, want Jelmer is druk bezig met het benaderen van andere basisscholen in de gemeente om in kaart te brengen waar zij behoefte aan hebben. “In de ideale wereld rollen we dit uit in de hele gemeente Zuidhorn. Het idee is om te kijken wat de kinderen zelf voor ogen hebben en wat ze graag willen doen, die wensen zetten we om in een activiteit en die organiseren we met elkaar. “Ik ben de organiserende kracht maar vraag hulp van de kinderen, ouders en school zélf. Zodat als het eenmaal  loopt het ook doorgang vindt als ik er een week niet ben om bij andere basisscholen aan de slag te gaan.”

In Noordhorn ‘speelt’ Jelmer inmiddels elke woensdagmiddag met zo’n 20 kinderen. Een aantal dat wekelijks groeit.. “De behoefte is er, en kinderen doen met veel plezier mee. Aan mij de uitdaging om ook de kinderen te betrekken voor wie het extra goed is om lekker samen te spelen.” Hij ziet een belangrijke relatie met het jongerenwerk en de jonge mantelzorgconsulent. “Ik leer de kinderen al jong kennen, en zij mij. Dat schept een band en zorgt ervoor dat ze mij weten te vinden als ze willen bewegen of sporten of als ze misschien een vraag hebben of ergens mee rondlopen. Voor die vragen kan ik mijn collega’s erbij halen. Zoals onze jongerenwerkers een vertrouwensband opbouwen met jeugd en jongeren in de dorpen, bouw ik dat op met de jongere kinderen op de scholen. De samenhang van het buurtsportwerk en het jongerenwerk vanuit SWgZ maakt de lijntjes kort en de verbinding sterk. We kunnen elkaar op verschillende vlakken helpen en aanvullen.”

De nieuwe buurtsportcoach is dus een welkome aanvulling op het al bestaande welzijnswerk van SWgZ en brengt een jonge groep samen. “Omgaan met elkaar leer je niet uit een boek”, zegt Jelmer. “Sport is een belangrijke middel om dat te realiseren. Sport verbindt en leert jongeren om samen dingen te doen en te ondernemen. Als buurtsportcoach kan ik mijn steentje daaraan bijdragen door na school met jongeren te gaan sporten en ze te begeleiden naar een sportief en actief leven met veel sociale contacten.”

Meer informatie of contact met de nieuwe buurtsportcoach Jelmer Helmholt? Dat kan via SWgZ op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of rechtstreeks via j.helmholt@swgz.nl