Carbid schieten niet onder druk in Zuidhorn

VVD: “De traditie is prima, maar houdt rekening met dieren”

ZUIDHORN – Het viel wel mee met het voorspelde ‘vuurwerk’ rondom het carbid schieten tijdens de gemeenteraadsvergadering van Zuidhorn. Voorafgaand aan de vergadering stelde Martin Boog (CDA) dat de partijen GroenLinks en VVD erop uit waren om het carbid schieten te verbieden. In de raadszaal legde Boog uit waarom hij dit in een persbericht stelde. “We moeten stoppen met het importeren van Randstedelijke problemen naar ons gebied. Hier hebben wij geen problemen die het wijzigen van de regels noodzakelijk maken.” Inzet was een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een set regels waar GroenLinks, de VVD en ook D66 graag het woordje ‘dier’ in toegevoegd zien worden.

Op dit moment schrijft de APV voor dat men geen handelingen mag verrichten (of nalaten) tijdens het carbid schieten die mens of milieu in gevaar kunnen brengen. “Met het toevoegen van (huis)dieren aan de APV kunnen we ook dit probleem te lijf gaan”, stelt René Westerhoff-Dijkinga (VVD). Zijn fractiegenoot Geertje Dijkstra-Jacobi vertelde eerder al dat de VVD helemaal niet van plan was het carbid schieten te verbieden en wees Boog terecht. “Integendeel, wij vinden het een schitterende traditie die zeker behouden moet blijven.” Westerhoff-Dijkinga voegde toe dat het bij de traditionele carbidverenigingen ook gewoon goed geregeld is. “Het gaat fout in de woonwijken waar men –indien men niet meer dan twee bussen gebruikt- zonder vergunning mag knallen. Dát geeft problemen. Dat weet ik uit eigen ervaring. Je wordt snel en tegen je zin in gedrukt in de rol van ‘boze buurman’. Dat zouden wij niet moeten willen.” Behoudens het uitwisselen van wat onvriendelijke woorden richting het CDA over het verstuurde persbericht bleek het onderwerp verder niet een heel heet hangijzer. “Volgend jaar in 2018 gaan we werken aan een APV voor de nieuwe gemeente Westerkwartier”, deelde portefeuillehouder en burgemeester Greetje de Vries-Leggedoor de raad mee. “Deze wordt zo gemaakt als de vier raden willen, op een manier dat de straks nieuwe gemeenteraad er zo een klap op kan geven en goedkeuren. Met de huidige APV van deze gemeente kan dit college goed uit de voeten. Met een nieuwe APV in de maak stellen wij dus voor om alleen wat technische wijzigingen door te voeren en de huidige verder zo te houden. Mocht de raad daar anders over denken, dan zien wij de moties en amendementen graag tegemoet.” De uitleg van De Vries-Leggedoor voldeed, hetzij dat sommige partijen liever de APV wel aangepast hadden zien worden. De toevoeging ‘dier’ blijft komend jaar, het laatste jaar van de gemeente Zuidhorn als zelfstandige gemeente, achterwege. Maar zoals de burgermoeder aanstipte, de raad heeft komend jaar alle vrijheid om voor de gemeente Westerkwartier nieuwe wensen uit te spreken en regels te maken.