CBS Rehoboth geeft kinderen op de Filipijnen een jaar lang basisonderwijs

OLDEKERK CBS Rehoboth

OLDEKERK – Op donderdagmorgen 9 januari 2014 reikten de leerlingen Daniek, Ineke en Iris een cheque uit aan Remco Pijper van stichting Sparrow.

Tijdens de kerstviering is er een collecte gehouden voor het scholingsproject van de stichting. De opbrengst van de collecte was maar liefst € 520,33!
Met deze opbrengst kan de stichting wel 10 kinderen sponseren, zodat die op de Filipijnen naar school kunnen. Scholing biedt de kinderen daar vaak de enige manier om weg te komen uit de armoede. Voor meer informatie over de stichting is het mogelijk contact op te nemen met Remco en Ellie Pijper Stichting Sparrow (06-37455037) of Dineke Scheffer CBS Rehoboth (0594-500998).