CBS Remmelt Booy bestaat 100 jaar en ontwikkelt zichzelf nog dagelijks

‘Remmelt Booy blijft zichzelf; een vooruitstrevende dorpsschool’

DOEZUM – De Remmelt Booyschool in Doezum is officieel gesticht in 1922. Dat bekent dat ze dit jaar het 100-jarig bestaan aantikken. Dit wordt uiteraard gevierd. Directeur Marleen Miedema en oud-leerkracht Andries Nieuwenhuis vertellen wat Remmelt Booy na al die jaren nog steeds zo bijzonder maakt.

Marleen Miedema is inmiddels al sinds 2006 de directeur van Remmelt Booy. Voor Andries Nieuwenhuis was het een beetje als thuiskomen om over de school te mogen spreken. Hij heeft hier lesgegeven van 1972 tot 2011, 39 jaar dus. ‘Natuurlijk is er veel veranderd in die tijd,’ vertelt Nieuwenhuis. ‘Remmelt Booy is een school waar niemand ooit stilzit. De wereld verandert en de school gaat mee, er is altijd actie.’ Remmelt Booy is een Erkende CultuurProfielSchool en maakt gebruik van thematisch onderwijs. ‘De nieuwe methode zette alles op z’n kop, op een goede manier. Dat past bij de school.’ Marleen Miedema vult aan: ‘Het thematische onderwijs houdt in dat er samenhang is tussen alle vakken. We werken met vijf hoofdzaken die elke klas behandelt in een jaar en waar alle belangrijke dingen aan bod komen en in elkaar verweven zijn. Als het thema bijvoorbeeld Natuur is, dan gaan de spellingsopdrachten daar ook over en hetzelfde geldt voor Engels, Aardrijkskunde et cetera. Het gaat allemaal projectmatig en de projecten worden afgesloten met een toets. Zowel de leerlingen als de leerkrachten waren gelijk enthousiast over deze manier van lesgeven. We hebben gemerkt dat de kinderen hierdoor meer focus hebben en de kwaliteit van het onderwijs alleen maar toeneemt. Het is inmiddels bovengemiddeld. Daarbij zijn kunst en cultuur de rode draad op school.’ Nieuwenhuis: ‘Door deze methode staat creativiteit op één. In plaats van te werken uit saaie boeken, worden de kinderen geprikkeld om nieuwe talenten te ontdekken.’ In plaats van een standaard rapport maakt de school gebruik van een portfolio. De kinderen laten zelf aan de ouders zien waar ze mee bezig zijn en hoe ze zich hebben ontwikkeld. Speciaal voor het cultuur profiel is onder andere cultuurbegeleider Hennie Lindeboom aangenomen. Ook is er een prachtige nieuwe bibliotheek gerealiseerd in het gebouw om het lezen te stimuleren.

Talent is iets wat vaak terugkomt in het gesprek. Het schoollied, heet dan ook wel het Talentenlied. ‘Hier is talent, dat is algemeen bekend,’ luidt het refrein. ‘De kinderen staan centraal op school en elk kind is uniek en heeft andere talenten. Dat maakt het thematische onderwijs ook zo leuk. Je kunt achter verborgen talenten komen, waarvan je helemaal niet wist dat je daar goed in bent. Wij willen graag de kinderen helpen om zich verder te ontwikkelen met deze talenten en iedereen aan bod te laten komen. Waar een kleine school groot in kan zijn,’ aldus Miedema. Ondanks de toenemende kwaliteit van het onderwijs, krimpt de school wel in de hoeveelheid leerlingen. ‘Toen ik in 2006 op deze school kwam werken hadden we 116 leerlingen. Inmiddels zijn dat er 60. Dit is een natuurlijke krimp, het is niet zo dat het dorp ons de rug toe keert. Integendeel. Een school is het hart van het dorp. Vroeger kregen gezinnen meer kinderen en zaten er dus ook meer kinderen op school. Die mensen zijn allemaal blijven hangen en er worden niet echt nieuwe huizen gebouwd in het dorp. Hierdoor is er nog geen grote nieuwe garde met nieuwe kinderen en krimpt de hoeveelheid. Maar dat drukt de sfeer niet. Het is echt een ons kent ons sfeer. Ook de ouders zijn erg betrokken. We wilden graag de tuin wat opleuken voor ons 100-jarig jubileum. Er stonden gelijk meerdere ouders en leerlingen klaar om de handen uit de mouwen te steken. Veel van de ouders hebben hier vroeger zelf ook op school gezeten, het gaat echt van generatie op generatie.’

De school is gesticht in 1922. Nieuwenhuis vertelt: ‘De eerste hoofdmeester van de school heette Remmelt Booy, hij kwam uit Dwingeloo en heeft 25 jaar voor de klas gestaan. Daarna is hij helaas ziek geworden en overleden.’ Miedema: ‘Booy was ook een bekend man in de kerk. In die tijd waren de school en de kerk op een andere manier verbonden dan nu. Van oorsprong zijn we een christelijke school en die ‘c’ houden we er zeker voor. Maar elk kind is welkom hier op school. Dat betekent elk geloof en elke cultuur. Het sleutelwoord is respect. We hebben ook een islamitisch jongetje op school. Juist het erkennen van de verschillen is leuk. Kinderen leren het meeste van elkaar, je hoeft niet allemaal hetzelfde te zijn.’ Miedema noemt ook het respect dat ze heeft voor de leerkrachten. ‘Leerkracht zijn is een ondergewaardeerd beroep. Elke docent hier wil meedoen, dat heb ik met mijn ervaringen elders wel eens anders meegemaakt. Net zoals bij de leerlingen, moet je de docenten laten zien dat je vertrouwen in ze hebt en dat hebben we.’

Nieuwenhuis is het hiermee eens: ‘De school is enorm efficiënt. We houden van aanpakken. Als iemand een nieuw plan heeft hoeven we daar niet lang over te vergaderen, we proberen het gewoon.’ Ook de modernisering speelt hierin een rol. ‘Ik weet nog dat er digiborden werden aangeschaft. We moesten hiervoor op cursus, maar ik vond het toch pittig. Juist met de hulp van de leerlingen heb ik het apparaat snel onder de knie gekregen. Super om zo verder te ontwikkelen. De school heeft haar blik vooruit.’ Ook benoemt Nieuwenhuis, nu hij weer terug is op de school, dat het ondanks alle ontwikkelingen haar identiteit heeft behouden.  ‘Veel scholen zijn gaan fuseren, maar Remmelt Booy blijft zichzelf; een vooruitstrevende dorpsschool.’

Het 100-jarig jubileum wordt uiteraard gevierd. ‘Er is een mooie tentoonstelling opgezet, waar  allemaal oud materiaal naar boven komt, van schriftjes tot meubilair, foto’s en filmpjes. Deze is de hele week te bezichtigen. De leerlingen hebben er speciaal allemaal mooie werkstukjes voor gemaakt,’ aldus Miedema. Een van Nieuwenhuis zijn favoriete herinneringen aan de school was een musical. Speciaal voor het jubileum is er ook een theaterstuk geschreven. ‘Alle kinderen spelen een rol in het stuk. Deze wordt donderdag aan de ouders en grootouders getoond in ’t Stuurhuus. Vrijdag 1 juli kan iedereen zich aanmelden om de voorstelling om 14.00 uur te bezoeken.’ Aan alles is te merken dat de directeur en de oud-leerkracht enorm veel passie hebben voor de school en trots zijn op alles wat ze heeft bereikt. ‘Je weet niet wat er gebeurt in de toekomst, maar we blijven ons gewoon door ontwikkelen,’ aldus Miedema.