CDA Achtkarspelen: ‘Beter aanbesteden geeft boost aan MKB’

ACHTKARSPELEN – Het CDA Achtkarspelen wil dat het college onderzoekt op welke manier het MKB meer kan worden betrokken bij de aanbestedingen van de gemeente Achtkarspelen. Ook de procedures moeten volgens het CDA toegankelijker worden, daar is ook de gemeente bij gebaat. De fractie heeft hiervoor een motie ingediend. Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. Dit blijkt uit de Actieagenda Beter Aanbesteden die staatssecretaris Mona Keijzer samen met ondernemers en gemeenten heeft gepresenteerd. CDA-raadslid Romke van der Wal: “De Actieagenda ziet kansen als ondernemers en de gemeente hun werkwijzen zodanig inrichten dat dit over en weer tot minder frustratie leidt én tot meer opdrachten voor ons plaatselijke MKB. Daarom wil het CDA werk maken van de Actieagenda in Achtkarspelen.” De Actieagenda zet in op het verbeteren van de kwaliteit van aanbestedingen in de praktijk; het beter aanbesteden. CDA Achtkarspelen vindt dat lokale MKB’ers meer kans moeten maken op gemeentelijke overheidsopdrachten. Uit de evaluatie van de aanbestedingswet is namelijk gebleken dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot deze overheidsopdrachten. Het CDA heeft het college daarom ook gevraagd om de aanbestedingsprocedure te evalueren en daar de inschrijvers bij te betrekken. Interessant voor het CDA is te weten hoeveel procent van de overheidsopdrachten door het MKB worden uitgevoerd.