CDA: ‘OZB kan verder omlaag’

0
580

ACHTKARSPELEN – Het CDA Achtkarspelen zal bij de behandeling van de kadernota en begroting 2018 van de gemeente Achtkarspelen pleiten voor een verdere verlaging van de Onroerend Zaak Belasting. Hiermee wil het CDA Achtkarspelen de trend van lagere lasten voor onze inwoners doorzetten. Vorig jaar werd door de coalitie met daarin het CDA al een besparing voor de inwoners gerealiseerd van ongeveer 3,6 procent.

De OZB kan verder omlaag omdat, volgens CDA raadslid Gert Terpstra, de situatie in Achtkarspelen eind 2016 en in 2017 verder is verbeterd. De tekorten zijn in meerjarig perspectief omgebogen tot overschotten. Terpstra: “De financiële positie van de gemeente Achtkaspelen wordt verbeterd door een hogere uitkering van het Rijk via het gemeentefonds. Bovendien kan de gemeente de niet-betwiste precariogelden tot en met 2021 gebruiken voor incidentele uitgaven. Verder vallen ook de uitgaven binnen het Sociaal Domein al enkele jaren mee. Nu het meerjarig perspectief voor onze gemeente er een stuk florissanter uit ziet moeten de burgers en ondernemers dit ook kunnen voelen in hun portemonnee.” Het CDA Achtkarspelen zal op 6 juli a.s. het college vragen om de al ingezette daling van  1,1 procent te wijzigen in 2,5 procent en de andere partijen vragen om hierin mee in te stemmen.