Certificaatuitreiking VVE Thuis voor medewerkers kinderopvang Westerkwartier

ZUIDHORN – Afgelopen donderdag heeft wethouder Elly Pastoor certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding ‘VVE Thuis’. Het afgelopen jaar hebben veertig medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd en succesvol afgerond.

VVE Thuis is een programma voor ouders met kinderen van 3 tot 6 jaar die deelnemen aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Op de peuteropvang gebruiken de medewerkers VVE Thuis als programma om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kinderen. Hierdoor komen woorden, begrippen en andere leerinhouden zowel op het kindercentrum/groep 1/2 als thuis aan de orde. Ouders leren hoe ze hun kind kunnen stimuleren en ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling. Hun betrokkenheid bij de educatie van het kind wordt vergroot.

Via dit programma krijgen ouders, tijdens gezamenlijke bijeenkomsten, uitleg over de activiteiten in het themaboekje en aanvullende informatie over de ontwikkeling van kinderen. Dit themaboekje sluit aan bij het thema waar ze op het kindercentrum mee bezig zijn. De ouders krijgen vervolgens diverse materialen mee naar huis die het mogelijk maken om thuis deze activiteiten rondom het thema met hun kinderen uit te voeren. In een volgende bijeenkomst gaan ze gezamenlijk na hoe het thuis ging en wordt er nieuw thema besproken. Naast het inhoudelijk bezig zijn met de activiteiten voor kinderen, vinden veel ouders het ook prettig om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

De opleiding is bekostigd door de gemeente Westerkwartier. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het verhogen van de kwaliteit in de voorschoolse voorzieningen door middel van goed opgeleide medewerkers draagt daar aan bij. Meer informatie over de peuteropvanglocaties en de tegemoetkoming in de kosten is te vinden op www.westerkwartier.nl/peuteropvang.