ChristenUnie Westerkwartier op bezoek bij Gebiedscoöperatie

WESTERKWARTIER – De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen staat bij de ChristenUnie op zaterdag 6 maart in het teken van duurzaamheid. Ter voorbereiding daarop bezochten fractievoorzitter Peter Holsappel en wethouder Bert Nederveen de Gebiedscoöperatie Westerkwartier in Noordhorn. Ze spraken met directeur Hans Bergsma.


In het gesprek blijkt al snel dat bij de Gebiedscoöperatie eigenlijk alles om duurzaamheid draait. Hans Bergsma: “We werken intersectoraal en regionaal. Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoek en Omgeving (de 5 O’s) werken samen en vullen elkaar aan. We werken samen met WO, HBO en MBO. Per jaar zijn honderden studenten bezig om samen met het regionale bedrijfsleven en de overheid te onderzoeken hoe we kunnen innoveren, dan gaat het onder meer om landbouw, voedsel en energievoorziening. In de Innovatiewerkplaats brengen we partijen samen en ontwikkelen we nieuwe concepten. Belangrijk is het denken in ketens. Het gaat ons niet om winst-maximalisatie maar om bijdrage voor de regio”.

Wethouder Bert Nederveen noemt het project Westerkwartier Natuurinclusief, waarin vier overheden (rijk, provincie, waterschap en gemeente) samenwerken aan circulaire landbouw, combineren van landbouw en natuurontwikkeling en nieuwe verdienmodellen voor de agrarische sector. Nederveen: “Het Westerkwartier is één van de proefgebieden hiervoor. Doel is om agrariërs een goede boterham te laten verdienen, met aandacht voor de natuur zoals het beschermen van weidevogels, het bevorderden van kruidenrijk grasland en een betere bodem voor insecten en andere dieren. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan belangrijke cultuurhistorische elementen in het Westerkwartier zoals houtsingels, slotenpatronen en historische waterlopen. De Gebiedscoöperatie ondersteunt dit project met kennis, netwerk en ervaring”.

Een ander belangrijk project is de ‘Foodfactory’. Directeur Bergsma: “Dit is bij uitstek duurzaamheid. Het doel is om het voedsel dat in de regio wordt geproduceerd (groente, melk, vlees, enz.) ook in de regio te consumeren. Nu hebben we vaak geen idee waar ons eten vandaan komt en komt het soms zelfs van de andere kant van de wereld. Dat kan echt anders. We betrekken hier natuurlijk de lokale boeren bij, maar ook grote zorgorganisaties. En die zijn echt enthousiast. We zijn hier al heel ver mee. Een natuurvleescoöperatie draait al”.

Fractievoorzitter Peter Holsappel is enthousiast: “Dit past echt bij de ChristenUnie. De manier waarop de afgelopen jaren met de schepping is omgegaan klopt niet, dit moet echt anders. Het is mooi om te zien dat de Gebiedscoöperatie dit ook handen en voeten geeft. Ook mooi dat zoveel partijen erbij betrokken zijn. Dit toont ook aan dat er veel kracht in de samenleving van het Westerkwartier zit. Daar ben ik best wel trots op”.


Inmiddels is het voorbeeld uit het Westerkwartier, gevolgd in Het Hogeland en in Oost-Groningen. Hans Bergsma was daarbij betrokken: “de bedoeling is om in de hele provincie Groningen en in de kop van Drenthe soortgelijke coöperaties op te richten. Ook werken we aan een regiocoöperatie, die de verschillende coöperaties verbindt en ondersteunende taken kan uitvoeren. Ik vond het wel een eer om te horen dat de Gebiedscoöperatie Westerkwartier zelfs genoemd wordt in hebt verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezingen.