ChristenUnie Zuidhorn een hele dag op bezoek in Oldehove

oldehove werkbezoek CU-2

OLDEHOVE – De raadsfractie van de ChristenUnie Zuidhorn bracht afgelopen week een werkbezoek aan Oldehove. Nadat loon- en grondverzetbedrijf Mechielsen, landbouwmechanisatiebedrijf Spriensma en supermarkt Attent werden bezocht, werd er ’s avonds gedebatteerd in het dorpshuis.

Het bezoek startte bij Mechielsen. Cor Mechielsen informeerde de leden uitvoerig over de diverse bedrijfsactiviteiten in de landbouw en in het grondverzet. Het bedrijf belangrijk is voor de werkgelegenheid van het dorp en de omgeving. De betrokkenheid van de werknemers is groot bij het bedrijf. “Het is een beetje ‘hun’ bedrijf”, zo vertelt hij. Na Mechielsen, wordt Spriensma bezocht. Bij dit bedrijf kan men terecht voor tractoren en machines, maar ook voor reparaties en onderhoud. Vanuit de kantine wordt er genoten van een prachtig uitzicht over het Middag-Humsterland en terwijl Aart Spriensma vertelt over de historie van het bedrijf, maar ook over de nieuwe samenwerking met andere vergelijkbare bedrijven in de provincie. Het is intussen al donker geworden als de plaatselijke supermarkt ook nog bezocht Ondernemersechtpaar Eric en Christien Brands runnen deze dorpssuper onder de ‘Attent formule’ vanaf september 2010. “De winkel vervult een belangrijke functie in het dorp”, vertelt Eric. “Er is inmiddels een vast klantenbestand, maar die zou wel wat groter mogen. Het prijsverschil is zo gering ten opzichte van de grote supermarkten, dat het haast niet loont om je boodschappen in de grotere dorpen te doen.”

Het bezoek wordt afgesloten met een debatavond in dorpshuis Humsterland. Beheerder Gert Oostenbrug zorgt ervoor dat de leden eerst van een heerlijke maaltijd kunnen genieten. Vervolgens start het avondprogramma, waarbij er bewust gekozen is, eerst over het jeugd- en jongerenwerk in Oldehove te debatteren. In 2011 heeft het jeugdwerk in Oldehove de leefbaarheidsprijs van de gemeente Zuidhorn gekregen. “Het is de enorme betrokkenheid en het enthousiasme van de jongeren zelf, die dit werk tot een succes maken”, zo betoogt Douwe van de Leij, zelf actief in het jongerenwerk en woonachtig in Oldehove. “Er zijn veel vrijwilligers actief en gemaakte afspraken worden goed nageleefd. De avonden in de Thonk worden goed bezocht.” Ook de drie basisscholen worden bij het jongerenwerk betrokken en Douwe ziet dat er goed wordt samengewerkt. Vervolgens vertelt Christiaan Heidema over het Sportplatform Oldehove. Op dit moment kunnen de diverse sportclubs hun activiteiten zelf goed doen, maar Christiaan ziet in de toekomst problemen. “Hoe komen we in de toekomst aan voldoende vrijwilligers”, zo vraagt hij zich af. Daarom is hij en nog een aantal mensen om tafel gaan zitten om te inventariseren hoe de diverse verenigingen kunnen samenwerken. Belangrijk daarbij is om voldoende sport te kunnen aanbieden en om de leefbaarheid van het dorp voor ogen te blijven houden.