Coalitie Achtkarspelen: CDA, GemeenteBelangen en ChristenUnie

ACHTKARSPELEN – De gemeente Achtkarspelen krijgt een dagelijks bestuur, afkomstig uit de fracties van CDA, GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) en ChristenUnie. De onderhandelaars van de drie partijen hebben informateur Joop Atsma laten weten dat de noodzaak om een vierde politieke partij toe te voegen aan de beoogde coalitie niet noodzakelijk is. CDA, GBA en CU hebben samen twaalf van de 21 zetels in de gemeenteraad. “De gesprekken tussen de fracties verlopen zeer constructief en de drie partijen vinden dat het draagvlak voor een stabiele coalitie breed genoeg is. Bovendien doet dit recht aan de verkiezingsuitslag”, vinden ze. Dit betekent dat de PvdA, die in maart één van de raadszetels verloor, definitief uit het college verdwijnt. Ook de FNP, tot 2016 coalitiepartij in Achtkarspelen, valt buiten de boot. GBA keert na twee jaar afwezigheid terug in het college van B en W. Atsma verwacht dat het collegeprogramma in de loop van deze maand aan de gemeenteraad van Achtkarspelen kan worden voorgelegd. Hoeveel wethouders Achtkarspelen krijgt en op welke wijze de portefeuilles worden verdeeld, bespreekt de beoogde coalitie pas nadat er overeenstemming is over het programma voor de komende jaren.