Coalitie houdt voet bij stuk betreffende winkelopenstelling

‘Dit is een compromis tussen partijen en er is zeker niet geluisterd naar de inwoners’

WESTERKWARTIER – De winkelopenstelling op zondag is in het Westerkwartier al jaren een politiek onderwerp. Er was geen verkiezingsprogramma waarin dit onderwerp niet aan bod kwam. De coalitiepartijen VZ, ChristenUnie, PvdA/GroenLinks en Sterk Westerkwartier kwamen tot een compromis waar de oppositie in de afgelopen raadsvergadering nog eens flink tegen aan schopte. ‘Dit is een compromis tussen partijen en er is zeker niet geluisterd naar de inwoners’, stelde Annelie Bonnet (D66). Haar partij moest samen met de VVD hun verlies nemen toen hun amendement onder de scherpe naam ‘reparatie raadsvoorstel wijziging verordening winkeltijden’ niet werd aangenomen.

Op de agenda stond het punt wijziging verordening winkeltijden gemeente Westerkwartier 2019. In het coalitieakkoord hebben de coalitiepartijen afspraken gemaakt over de winkelopenstelling op zon- en feestdagen. Zij spraken af dat supermarkten en overige winkels elke zondag tussen 12.00 en 18.00 uur open mogen en dat op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag alles gesloten blijft. Waar eerder alleen de supermarkten open mochten, is dit voor de overige winkels een stap vooruit. Echter, waren de openingstijden op de zondag tijdens de coronacrisis verruimd en dat wordt met het nieuwe voorstel weer ingeperkt. Supermarkten kunnen daardoor al vanaf 8.00 uur ’s ochtends open. Vooral D66 trok fel van leer: ‘Blijkbaar hebben we als raad weinig zelflerend vermogen’, stelde Bonnet in haar betoog, ‘want de openingstijden in de coronaperiode werkten goed. Ook wij vinden respect voor elkaar belangrijk, maar dan wel vanuit vrije keuzes. Bovendien willen we opkomen voor jongeren die zich de dubbel betaalde zon- en feestdagen door de neus geboord zien worden. De openingstijden die in de Coronacrisis gehanteerd mochten worden zijn goed bevallen en hebben niet geleid tot problemen. Sluiting zou een recht moeten zijn in plaats van een plicht.’ Dit laatste onderschreef de VVD ook, die samen met D66 het amendement indiende om de openingstijden zo te laten als ze waren. ‘Het zou een keuze moeten zijn’, aldus Olga Hartman. Het stuitte de partij ook tegen de borst dat de wijziging van de openingstijden per 1 oktober ingaan, wat in haar ogen te snel is. ‘Bovendien is er geen verbinding gezocht en zijn ondernemers niet naar hun mening gevraagd.’ Derde oppositiepartij CDA sloot zich niet aan bij het amendement, maar had ook haar vraagtekens bij de gang van zaken. ‘Er is geen enkel contact met winkeliers opgenomen hierover’, stelde Reinette Gjaltema. Zij noemde het een ‘coalitie-compromis’.

De coalitiepartijen hielden de gelederen gesloten en bleven stuk voor stuk achter het voorstel tot wijziging van de openingstijden staan. Richard Lamberst van VZ liet zelfs weten ‘trots’ te zijn. ‘Ik ontken niet dat dit een compromis is, maar in een democratie houdt de meerderheid rekening met de minderheid. Dat is sociaal gedrag.’ Wethouder Marjan Sijperda toonde zich ook tevreden met wijziging. ‘Op dit onderwerp hadden we te maken met hele belangrijke en zeer tegengestelde belangen. Hoe mooi dat er dan toch afspraken ten behoeve van de hele samenleving gemaakt zijn. Mocht er weer een Coronacrisis zijn, dan bekijken we dan wat er nodig is aan wijzigingen’, pareerde ze ook het argument van D66 en VVD dat een eventueel jojo-effect zou ontstaan, mochten de openingstijden uiteindelijk weer verruimd worden door corona. Bonnet rondde af met de woorden ‘teleurstellend’ en ‘ouderwets’. ‘Dit is een compromis tussen partijen en niet eentje waarbij er geluisterd is naar inwoners.’ Vanaf 1 oktober zal de wijziging ingaan. Op zondagochtend open gaan is dan niet meer toegestaan.

Winkeliersverenigingen

De handels- en winkeliersverenigingen van de vier kerndorpen van de gemeente bleken inderdaad niet op de hoogte gesteld van de aangenomen wijzigingen. Zij toonden zich grotendeels niet ontdaan. ‘De gemiddelde kleinere ondernemer hoeft niet zo nodig op zondag open’, vertelde Jan Oomkes, voorzitter van de Zakenkring Zuidhorn. ‘Die zijn juist blij dat ze in het weekend even vrij zijn. Met name de grotere ketens balen wel van de zondagochtend. De supermarkt bijvoorbeeld vreest wel dat hij op zo’n moment klanten verliest aan de omgeving.’ Sebastiaan Boerema, de franchisenemer van de Albert Heijn in Zuidhorn liet weten dat het servicekantoor in Diedam contact onderhoudt met de gemeente betreffende dit onderwerp. In Leek staat de zondagsopenstelling ook niet op de agenda van Handelsvereniging Leek-Nietap. ‘Laat de ondernemer het zelf bepalen’, vindt voorzitter Henk Jan Klooster, ‘maar dit is niet een onderwerp wat hier echt leeft. Het overgrote deel van de winkeliers is hier niet mee bezig. Grootegaster Mark Moes, secretaris van Ondernemend Grootegast volgt het onderwerp wél met interesse en is vooral blij dat supermarkten en overige winkels nu gelijkgesteld zijn. ‘De ongelijkheid dat de supermarkten wel open mochten en de kleine detaillist niet, dat vonden wij het grootste probleem. Ik ben blij dat het nu gelijk getrokken is. Wat ik wel echt een punt van aandacht vindt’, voegde hij nog toe, ‘is dat er geen enkel overleg met de verenigingen is geweest door de politiek.’ Tieme Kiesbrink, voorzitter van Ondernemend Marum, maakte zich eerder als raadslid in de voormalige gemeente Marum nog sterk voor de zondagsopenstelling. ‘Toen ging het nog om twaalf zondagen in het jaar’, vertelt hij. ‘Ik heb niet de indruk dat deze wijziging echt leeft onder de leden. De meesten hebben er geen belang bij elke zondag open te gaan, maar ze storen zich er ook niet aan dat ‘de grote jongens’ dat wel zijn. Ik vraag me wel eens af: wanneer is er tijd voor rust. We zijn in alles meegegaan, maar kleine winkels kunnen niet zeven dagen per week aan het werk.’