College Achtkarspelen tevreden over samenwerking met Tytsjerksteradiel

0
227

“Terug kun je niet meer”

BUITENPOST – Het college van de gemeente Achtkarspelen is tevreden over de samenwerking met buurgemeente Tytsjerksteradiel. Dat valt te lezen in het evaluatierapport dat de beide gemeenten afgelopen vrijdag presenteerden. Volgens de gemeenten waren er soms wel problemen in de opstartfase, maar werken de gekozen afdelingen nu goed samen.

Het project voor samenwerking werd in januari 2011 opgezet. Beide gemeenten wilden door middel van vier proeftuinen proberen te ontdekken of de samenwerking positieve effecten zou hebben. Gedurende die afgelopen anderhalf jaar zijn deze afdelingen naar elkaar toe gegroeid en uiteindelijk gefuseerd. De resultaten zijn voor de beide gemeenten nu zo goed, dat ze dit eigenlijk in stand willen houden. Burgemeester Piet Adema (CU): “Alle plussen en minnen afwegend lijkt dit de beste oplossing te zijn. Terug kun je niet meer. Dat is haast ondenkbaar. Wel zijn we ook leerpunten tegengekomen.”

Eén van die leerpunten is voor Adema dat de doelen vooraf duidelijk moeten worden opgesteld. “Vooraf moet je duidelijk definiëren wat je wilt. Dit is belangrijk omdat de verandering bij één afdeling ook effecten kan hebben op ander afdelingen.” Zo was de proeftuin ‘Werk en inkomen’ volgens hem een moeilijke constructie, omdat er door de verandering van de Wet Werken Naar Vermogen grote veranderingen op deze afdeling zijn afgekomen. “Je kunt als je een berg beklimt, kiezen voor de Noordhelling of de Zuidvlakte. Wij hebben duidelijk voor die eerste vorm gekozen.”

Het is nu aan de gemeenteraden om zich uit te spreken over het onderwerp. Zij doen dit op 21 juni tijdens twee verschillende gemeenteraadsvergaderingen. Op deze manier kunnen de beide raden na elkaar luisteren tijdens de bespreking. “De raden kunnen dan het besluit nemen om het zo te laten, maar ze kunnen er ook voor kiezen om meer afdelingen samen te laten werken. Het kan dus een complete ambtelijke fusie worden.” Zelf ziet Adema dit niet direct gebeuren. “Bij de provincie hebben ze wel eens gezegd dat de samenvoeging organisch moet verlopen. Daar ben ik het wel mee eens. Binnenkort gaan we ook op het gebied van Veiligheid samenwerken. Ik kan me voorstellen dat dit ook gebeurt op het gebied van ICT en personeelsadministratie.”