College gemeente Westerkwartier schept duidelijkheid tijdens interpellatiedebat

Oppositiepartijen kritisch op communicatie

ZUIDHORN/STREEK – Afgelopen woensdag vond er, tijdens de raadsvergadering van de gemeente Westerkwartier, een interpellatiedebat plaats, die was ingediend door de fracties van GroenLinks, VVD, Sterk Westerkwartier en D66. De oppositiepartijen stelden het college kritische vragen over de problemen met betrekking tot de afvalinzameling, het aanstellen van Frederika Beute als interim-manager en het uitvoeren van het dossier ‘MTB-route Zuidhorn’. Het college van burgemeester en wethouders van het Westerkwartier gaf aan te balen van de negatieve beeldvorming.

Klaas-Wybo van der Hoek, fractievoorzitter van GroenLinks, gaf tijdens het interpellatiedebat aan dat de fractie de afgelopen weken vele negatieve reacties heeft gehad van inwoners van de gemeente. Van der Hoek: “Men vraagt zich af wat er allemaal wel niet aan de hand is. We hebben veel gehoord over de afvalinzameling, de aanstelling van mevrouw Beute als interim-manager en het uitvoeren van de portefeuille MTB-route Zuidhorn. Inwoners stellen vragen over de transparantie en geloofwaardigheid van het beleid en het gemeentebestuur. Je zou dat af kunnen doen met ‘het is alleen maar een foutje in de communicatie’, maar dat is het in ons oordeel niet”. In zijn betoog kreeg de fractievoorzitter van GroenLinks steun van de andere oppositiepartijen: VVD, Sterk Westerkwartier en D66.

Wat betreft de afvalinzameling speelden bij de oppositiepartijen vragen over de onduidelijke communicatie. Sinds 1 januari van dit jaar zijn er wijzigingen op dit vlak. Zo zijn de afhaalroutes veranderd en heeft er een tariefverhoging plaatsgevonden. Volgens de oppositiepartijen is de communicatie hierover niet goed geweest, waardoor inwoners van de gemeente negatief verrast werden. Wethouder Hielke Westra (CDA) gaf toe dat er inderdaad steken zijn laten vallen bij de informatievoorziening. “Communicatie over onderwerpen die onze inwoners wekelijks, en soms dagelijks, aangaat, hoort helder, eenduidig en tijdig te zijn”,  laat hij weten. “En dat is met de veranderingen rondom de jaarwisseling onvoldoende gebeurd. Dat had beter gemoeten en dat erkent het college. Ik baal er ontzettend van dat het zo is gegaan”.

De verwarring ontstond volgens Westra doordat pas halverwege december de aanbesteding van de afvalinzameling was afgerond. De gemeente bereikte een akkoord met een nieuw bedrijf, dat op andere dagen afval inzamelt. Dat had met name gevolgen voor de inwoners van de voormalige gemeente Leek en het gebied Middag. Westra: “We hebben dit op de website gecommuniceerd en een huis-aan-huis flyer verspreid. Echter riep dit ook nog de nodige vragen op bij onze inwoners. Afval werd soms later of helemaal niet opgehaald. Daarom hebben wij in week 2 opnieuw een flyer verspreid in het gebied Middag. Momenteel hebben wij in beeld dat de afvalinzameling, zowel in Middag als de voormalige gemeente Leek, op orde is”.

Daarnaast werd onlangs bekend gemaakt dat de gemeente Frederika Beute heeft aangesteld als interim-manager. Zij is de zus van raadslid Harm Beute (VZ Westerkwartier), die een aantal maanden geleden kritiek uitte op het ziekteverzuim en functioneren van ambtenaren. Mevrouw Beute zou, volgens de oppositiepartijen, dit probleem moeten oplossen. Volgens burgemeester Ard van der Tuuk, die personeelszaken in zijn portefeuille heeft, is dat absoluut niet het geval. “Het één en ander heeft niets met elkaar te maken”, liet de burgervader weten. “De aanstelling van mevrouw Beute heeft niets te maken met de kritiek van raadslid Harm Beute. Welke werkzaamheden ze gaat uitvoeren, laten we ons niet over uit. Dat doen we bij geen enkele medewerker, dat is ons beleid”. Raadslid Harm Beute liet weten dat hij pas geruime tijd na de aanstelling van zijn zus door haar op de hoogte was gebracht.

Tot slot haalden de oppositiepartijen de portefeuille ‘MTB-route Zuidhorn’ aan. Onlangs was in het nieuws dat Geertje Dijkstra-Jacobi, verantwoordelijk wethouder voor het parcours, deze taak niet wilde uitvoeren. Dijkstra-Jacobi zou gezegd hebben dat ze dat niet kon uitleggen tegenover haar kiezers (VZ Westerkwartier). Van der Hoek reageerde hier fel op: “Een wethouder zit er voor alle inwoners en niet alleen voor zijn/haar kiezers. Een wethouder heeft één achterban en dat is de raad. Als wethouder moet je er zijn in goede en slechte tijden. Dijkstra-Jacobi gaf aan zich niet te herkennen in de kritiek: “Op 2 januari 2019 ben ik beëdigd als wethouder in de nieuwe gemeente Westerkwartier. In mijn portefeuille heb ik onder andere ruimtelijke ordening, infrastructuur, volkshuisvesting, beheer openbare ruimte en verkeer. Een portefeuille die nagenoeg bijna alle domeinen doorkruist”.

Dijkstra-Jacobi vertelde dat er op 2 januari 2019 eveneens vele dossiers waren die werden overgedragen van de voormalige gemeenten. Hier zat ook de MTB-route bij. “Doordat het college in de gemeente Westerkwartier een collegiaal bestuur is, heeft het college de dossiers in onderling overleg verdeeld en daardoor hebben andere wethouders zo nu en dan ook dossiers die verschillende portefeuilles doorkruisen”, gaat Dijkstra-Jacobi verder. “Vanuit haar portefeuille Sport & Recreatie heeft wethouder Pastoor daarom het dossier MTB-route onder haar hoede genomen. In andere gemeenten hier in Nederland gebeurt dat ook”. Op 7 januari 2020 heeft het college unaniem besloten om een omgevingsvergunning voor de MTB-route te verlenen. “Er is dus niemand binnen het college die een meerderheidsstem heeft ingenomen”, aldus de wethouder.

Dijkstra-Jacobi liet het daar niet bij. Ze pareerde alle kritiek door sterk af te sluiten: “Het college van burgemeester en wethouders voert de besluiten uit van de gemeenteraad. Daarin zit geen ruimte, zo is het en zo wordt het uitgevoerd. Ik verklaar hierbij dan ook dat ik als wethouder sta voor alle 63.000 inwoners van de gemeente Westerkwartier. Ik heb in januari 2019 beloofd dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen en daar sta ik voor”.