Coronamaatregelen verlengd, meer ruimte voor kinderen

0
100

Onderwijs wordt hervat, sporten weer mogelijk

STREEK – Afgelopen week heeft het kabinet besloten dat de meeste coronamaatregelen in Nederland ook blijven gelden tot na 28 april. De verlenging geldt in ieder geval nog tot en met 19 mei. Wel komt er vanaf 29 april meer ruimte voor kinderen. Zo mogen kinderen tot en met 12 jaar bijvoorbeeld onder begeleiding buiten sporten, waarbij zij de 1,5 meter afstand niet in acht hoeven te nemen. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen eveneens buiten sporten, maar zij moeten zich wel aan de 1,5 meter afstand houden. Vanaf 11 mei gaan de basisscholen weer open en het voortgezet onderwijs mag voorbereidingen treffen zodat deze scholieren vanaf 2 juni weer (deels) naar school kunnen. Het kabinet was echter ook resoluut: contactberoepen mogen nog niet worden uitgevoerd en ook de horeca moet voorlopig dicht blijven.

Leerlingen om en om naar school
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren. Kinderen kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op de dagen dat zij naar school gaan. Wel moeten scholen rekening houden met het halveren van het totaal aantal leerlingen. De afgelopen week heeft Stichting Quadraten, het samenwerkingsbestuur van in totaal 36 scholen in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld, nagedacht over de praktische invulling van dit principe. Hierbij volgt het de regels en adviezen, zoals die zijn opgesteld door de PO-Raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs). “Bij de invulling staat de veiligheid en zorg voor de leerlingen voorop”, vertelt Patrick Tuil, directeur van Stichting Quadraten. “De PO-Raad heeft besloten dat de ene helft van de leerlingen van een school de ene dag naar school gaan en de andere helft de andere dag. Of dat wordt gedaan door klassen te halveren of het totaal aantal leerlingen te halveren, is aan de scholen zelf. De scholen, die onder Quadraten vallen, zullen daar komende week uitspraak over doen”.

Naast het halveren van de leerlingen, zijn er natuurlijk meer dingen waar de verschillende scholen rekening mee moeten houden. Zo moeten zij onder andere nadenken over speciale loopzones en verschillende in- en uitgangen. “Momenteel zijn de verschillende schooldirecteuren aan het kijken hoe daar invulling aan gegeven gaat worden”, gaat Tuil verder. “Op deze manier proberen we te voorkomen dat andere leerlingen elkaar tegenkomen”. Ook de ouders van de leerlingen zijn straks niet meer welkom op school: “Ouders kunnen hun kinderen naar school brengen tot het schoolplein. Het meelopen tot aan de klas is voorlopig even verleden tijd’, aldus Tuil.

De leerlingen zelf hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar te hebben. Het RIVM heeft eerder al aangegeven dat dat niet van kinderen verwacht kan worden. Voor het contact tussen leerkrachten en kinderen geldt: als het mogelijk is, anderhalve meter afstand bewaren. “Contact tussen docenten en ouders is verder ook uit den boze”, laat Tuil weten. “Verder wordt er uiteraard veel aandacht besteed aan de hygiëne, zoals het schoonmaken van tafeltjes en afnemen van bureaus. Op deze manier proberen we er alles aan te doen om het coronavirus binnen te krijgen en te verspreiden”. Voor de komende tijd geldt overigens dat kinderen geen leerplicht hebben. Ouders die het niet vertrouwen, mogen hun kinderen thuis houden. Deze beslissing moeten de ouders zelf nemen. Leerkrachten die in de risicogroep vallen, verschijnen eveneens niet voor de klas. “Momenteel bereiden we ons zo goed mogelijk voor om op 19 mei op alle scholen zo veilig mogelijk aan de slag te kunnen”, aldus Tuil.

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd gaat vanaf 19 mei voor 100% open. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen nu voorbereidingen treffen zodat leerlingen vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen.

Gemeente bepaalt beleid voor buitensporten
Kinderen en jongeren krijgen vanaf morgen (29 april) meer ruimte voor georganiseerde buitensport en –spel. Dat houdt in dat kinderen tot en met 12 jaar onder begeleiding samen buiten kunnen sporten. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen eveneens georganiseerd samen buiten sporten, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen. Afgelopen week heeft de gemeente Westerkwartier nagedacht over hoe hier invulling aan gegeven kan worden. Dit heeft het gedaan samen met het onderwijs (project De School in Beweging) en Sociaal Werk De Schans. “De nieuwe richtlijnen, zoals die vorige week bekend werden gemaakt, zijn eerst naar de Veiligheidsregio Groningen gegaan”, vertelt Elly Pastoor, wethouder Sport. “Die heeft het bestudeerd en vervolgens is het bij ons neergelegd om daar lokaal invulling aan te gaan geven”.

De gemeente Westerkwartier volgt bij deze invulling de landelijke richtlijnen van het RIVM en het kabinet. Dat betekent dat jongeren tot en met 18 jaar onder begeleiding mogen sporten. Dit moet georganiseerd worden vanuit verenigingen of de buurtsportcoaches van Sociaal Werk De Schans. “Verenigingen moeten activiteiten aanmelden via een formulier, die op onze website is te vinden”, gaat Pastoor verder. “Hier kunnen zij aangeven om wat voor activiteit het gaat, waar het plaatsvindt en of het om een eenmalige of terugkerende activiteit gaat. Ook trainingen moeten via dit formulier worden aangemeld. Na goedkeuring mogen de sportverenigingen met de activiteiten starten. Op deze manier hebben wij zicht op wat er waar gebeurt. Dat vinden wij ontzettend belangrijk, om de veiligheid en gezondheid te kunnen waarborgen. Wat de sportverenigingen gaan doen, is aan hunzelf. Als zij zich maar aan de richtlijnen houden”.

De activiteiten moeten opengesteld zijn voor alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar in de gemeente Westerkwartier. Dat betekent dat ook niet-leden mee kunnen sporten. Pastoor: “Kinderen die niet lid zijn van een bepaalde vereniging, maar toch mee willen doen met een activiteit, kunnen zich melden bij Sociaal Werk De Schans”. De gemeente Westerkwartier is blij dat kinderen en jongeren vanaf 29 april weer kunnen sporten en dat de gemeente dit snel heeft kunnen regelen met verschillende partijen. “Het was een hectische tijd, maar ik vind het fantastisch dat we dit in zo’n korte periode hebben kunnen arrangeren. Daar ben ik best trots op”, besluit Pastoor.

Overige coronamaatregelen verlengd  
Daar waar na 28 april meer ruimte komt voor kinderen en jongeren, was het kabinet ook duidelijk wat betreft de huidige corona-aanpak in Nederland: “We gaan samen door met de huidige maatregelen. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden. Alle overige maatregelen die eerst golden tot en met 28 april, blijven in ieder geval tot en met 19 mei gelden”. Dat betekent dat ook horecagelegenheden tot die datum gesloten blijven en dat contactberoepen niet mogen worden uitgevoerd. Zo zitten ook kappers, schoonheidsspecialistes en masseurs voorlopig in de wachtkamer. Tandartsen mogen hun werkzaamheden wel gewoon (blijven) uitvoeren. “Dat mocht al en dat blijft ook nu het geval. Tandartsen hadden eerder zelf het besluit genomen om hun praktijk te sluiten”, aldus Mark Rutte. Door het verlengen van de huidige maatregelen, betekent het ook dat verpleeghuizen voorlopig ‘op slot’ blijven. Wel komt het kabinet met een aanpassing dat zelfstandig wonende ouderen vanaf 29 april kunnen worden bezocht door één of twee vaste personen. Het kabinet besloot eveneens dat evenementen tot 1 september verboden werden. Deze zouden een te groot risico vormen op te snelle en te brede verspreiding van het virus.

In de week voor 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nog nodig is.