“De aula in Opende heeft absoluut een recht van bestaan”

0
74

Aula Opende zonder aankondiging verkocht

OPENDE – Op 15 september heeft begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ uit Opende de aula, die jarenlang werd gebruikt voor het opbaren van overledenen, verkocht. Volgens een groot aantal leden van de begrafenisvereniging is de verkoop zonder overleg gebeurd en heeft het bestuur tevens geen geldige reden om de aula ‘zomaar’ te verkopen. “Vier weken geleden kreeg ik opeens te horen dat de aula was verkocht”, vertelt Sjoerd Hoekstra, die spreekt namens een aantal leden van de begrafenisvereniging. “Ik was ontzettend verrast en geschrokken. Ik had nooit iets over een eventuele verkoop gehoord”.

Hoekstra zocht daarop telefonisch contact met het bestuur van de begrafenisvereniging. Zij wilden de verkoop mondeling toelichten, maar daar had Hoekstra op dat moment geen boodschap aan. “Ik wilde graag zwart op wit hebben waarom het bestuur de aula had verkocht”, legt Hoekstra uit. “Ik wilde graag de documenten inzien, zodat ik op basis daarvan een conclusie kon trekken. Die stukken kon het bestuur me helaas niet geven”. Hoekstra kreeg van het bestuur van de begrafenisvereniging wel een andere reactie: “De voorzitter schreef me dat er tijdens de ledenvergadering van maart 2019 is gestemd over de verkoop van de aula. Volgens hem hebben de leden toen unaniem besloten toestemming te geven tot verkoop. Zelf was ik niet bij deze ledenvergadering aanwezig, maar van de mensen die er wel waren, heb ik gehoord dat er niet unaniem voor gestemd is. Er was zeker één persoon tegen. Het aantal aanwezige personen was twintig, inclusief bestuur en een gastspreker. Ook op de website is nog altijd niets terug te vinden over deze jaarvergadering en dus ook niet over de aula”.

Volgens de statuten van ‘De Laatste Eer’ moeten alle leden op de hoogte gebracht worden van een ingrijpende verandering. De verkoop van de aula is daar een voorbeeld van. “Zowel de agenda van de desbetreffende ledenvergadering als de daaruit voortgevloeide notulen is online niet terug te vinden”, vertelt Hoekstra. “Ook hier heb ik het bestuur mee geconfronteerd, maar tot op de dag van vandaag krijg ik niet echt antwoord op mijn vragen. Het bestuur verdraait de feiten en maakt een eigen verhaal. De leden krijgen totaal geen duidelijkheid”. Hoekstra heeft het bestuur al meerdere malen gevraagd waarom de aula is verkocht. Hier kreeg hij ook geen duidelijk antwoord op. Wat ze wel kwijt wilden strookt eveneens niet met de feiten. “De begrafenisvereniging zegt dat de aula teveel geld kostte en dat er te weinig gebruik van werd gemaakt. Er is echter genoeg geld. Ik heb inzicht in de financiën en de vereniging heeft op dit moment een dekking van maar liefst 195%. Met in totaal 1664 leden is er ook zeker genoeg geld in kas. Bovendien wordt de aula zeker wel gebruikt. Zo sprak ik onlangs met een begrafenisondernemer uit Kornhorn, die een tijdje geleden ook nog gebruik heeft gemaakt van de aula. De zaken die het bestuur aanhaalt, kloppen dus voor geen meter”.

Bij de verkoop zijn er nog meer zaken die, volgens Hoekstra, niet helemaal kloppen. Zo houdt het bestuur vol dat er een makelaar bij betrokken was, maar is dat niet het geval. Bovendien schijnt de aula een hogere WOZ-waarde te hebben dan waarvoor het bestuur de locatie heeft verkocht. “Daarnaast is van het verkeerde pand een WOZ taxatie gestuurd, is er geen VBO taxatie en is de koper een vriend van het bestuur”, legt Hoekstra uit. “Naast de bijzondere gang van zaken zijn er dus ook een aantal dingen die op zijn minst opmerkelijk genoemd kunnen worden. Wij vragen het bestuur dan ook om daar duidelijkheid over te geven”.

Hoekstra heeft absoluut geen begrip voor de verkoop van de aula. Hij wil dan ook het liefst dat de verkoop ongedaan wordt gemaakt. “De aula in Opende heeft absoluut een recht van bestaan. Ik vind dat inwoners van Opende hier gewoon opgebaard moeten worden. Nu moeten overledenen helemaal naar Drogeham of een ander dorp in de regio. Dat vind ik niet kunnen”. Bovendien is Hoekstra boos wat betreft de gang van zaken binnen de vereniging. “Alle leden moeten duidelijkheid krijgen over wat er hier is gebeurd. Het bestuur heeft een grote fout gemaakt door hier niet open in te zijn. Het bestuur moet haar verantwoordelijkheid nemen en haar fouten erkennen. Ik ben echter bang dat dat niet gaat gebeuren”. 

Reactie begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’
Afgelopen week heeft het bestuur van begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ online een reactie gegeven: “Volgens ons werd de laatste jaren weinig gebruik gemaakt van de aula, waardoor de locatie teveel geld kostte. Omdat de laatste jaren overledenen vaak thuis worden opgebaard, wordt er van de aula weinig tot geen gebruik gemaakt. Ook de instanties die gebruik maakten van het gebouw zijn allen afgehaakt, wat betekent dat er weinig inkomsten zijn, terwijl de kosten enorm stijgen. De verliezen bedroegen de afgelopen jaren rond de €5.000 per jaar. Het gebouw moet zelfs gemoderniseerd worden, wat ook een flinke investering vereist. Er is tijdens de ledenvergadering van maart 2019 unaniem door de aanwezige leden besloten het gebouw te verkopen. De verkoopprijs is bepaald tegen een marktconforme prijs door een externe makelaar. Om de diensten van de vereniging blijvend op het hoge niveau te houden, hebben we als bode voortaan Uitvaartzorg Nijboer te Drogeham. Als extra voordeel voor de leden geldt een lagere uitvaartprijs ten opzichte van de oude situatie. Voor het personeel van de vereniging verandert er helemaal niets. Ze blijven in dienst van de vereniging. Dit betreft de dragers, verzorgsters en koffieschenksters”.

Op aanvullende vragen van de Streekkrant wenste het bestuur niet te reageren.