De Kleine Borg

foto zhgn dagbehandeling dementie 1

de Kleine Borg’ in Zuidhorn, dagbehandeling voor mensen met dementie

ZUIDHORN – Zonnehuis Oostergast biedt dagbehandeling voor mensen met dementie. We namen een kijkje in de gezellige huiskamer en spraken met Jannie Werksma.

Waarom biedt Zonnehuis Oostergast deze dagbehandeling?

Als je te maken krijgt met geheugenproblemen en daardoor je leven niet goed meer kunt  plannen, is het moeilijk zelfstandig te blijven wonen en de week door te komen. Dit is heel ingrijpend voor de persoon in kwestie, maar zeker ook voor de directe omgeving. Er ontstaat zorg over hoe het dan verder moet. Met dagbehandeling bieden we de mogelijkheid om met ondersteuning, ook voor de mantelzorger, langer zelfstandig in de vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het kan fijn zijn deze zorg en verantwoordelijkheid te delen met professionele hulpverleners.

Welke ondersteuning geven jullie?

De cliënten bezoeken de dagbehandeling vaak twee dagen per week. We bieden structuur, mogelijkheden in het onderhouden van vaardigheden, zingeving, aandacht en gezelligheid. Dit vormt de basis van alle activiteiten. Om een paar voorbeelden te noemen: samen bewegen, muziek maken en luisteren, geheugen- of oriëntatiespelletjes doen, meehelpen met het voorbereiden van de maaltijd, etc. Met elkaar zorgen we voor een goede sfeer en een gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Wie zijn bij de dagbehandeling betrokken?

Het behandelteam van ‘de Kleine Borg’is nauw betrokken bij elke cliënt en bestaat uit de leidinggevende, zorgcoördinator, specialist ouderengeneeskunde, psycholoog en maatschappelijk werker. Ook disciplines zoals bewegings- en muziektherapeut zijn betrokken. Waar nodig wordt de deskundigheid van andere disciplines ingeschakeld.

Waar kan men terecht voor meer informatie?

Voor meer informatie kan men bellen met bureau Entree van Zonnehuisgroep Noord, via 0900 686 0 686.

De dagbehandeling voor mensen met dementie is een AWBZ-voorziening. De kosten van de dagbehandeling en het taxivervoer worden gedeeltelijk vergoed vanuit de AWBZ. Via bv. de huisarts of team290 kan een indicatie worden aangevraagd.

Waar is de dagbehandeling voor mensen met dementie?

De dagbehandeling is in de wijk Zonnehuis Oostergast, Gemmastraat 141 Zuidhorn.

Meer informatie is ook te vinden op www.zonnehuisgroepnoord.nl

foto zhgn dagbehandeling dementie 2

foto zhgn dagbehandeling dementie 3

foto zhgn dagbehandeling dementie 4