De LytseWiman gaat definitief dicht

Twijzel - OBS de lytse wiman

BUITENPOST – Openbare basisschool LytseWyman in Twijzel sluit deze zomer definitief haar deuren. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft daar afgelopen donderdag mee ingestemd. Hoewel alle sprekers het jammer vonden dat de school gaat sluiten, zeiden ze niet anders te kunnen. De school heeft minder leerlingen dan het landelijk minimum om hem open te kunnen houden.

“We kunnen moeilijk wat anders zeggen dan dat het moet,” was het oordeel van Sietse Miedema (CDA). “Ik vind het spijtig dat er nog geen samenwerking gevonden is met de andere school.” Maaike Dotinga (FNP) sloot zich hierbij aan. Ook volgens haar partij moet gezocht worden naar samenwerking met de andere school in het dorp.

Wethouder Marten van der Veen (FNP) was het hiermee eens. “Het is veel mooier om een school te openen dan om één te moeten sluiten,” zei hij. “Niemand vindt dit mooi en het overvalt iedereen. De prognoses waren er niet naar. Toch moeten we er naar handelen.” Volgens de wethouder zitten de schoolbesturen met elkaar om tafel. “Niemand weet nog wat het resultaat zal zijn, maar we hopen op een goede oplossing.” Hij verwacht voor augustus helderheid over de situatie te hebben.